вгору

Внесено зміни до Порядку повернення зайво сплачених податків

22.05.2018

Держава: звітність та податки

Мінфін наказом від 06.04.2018 р. №417 вносить зміни до Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань, затвердженого наказом Мінфіну від 15.12.2015 р. № 1146 (далі – Порядок).

Зміни приводять Порядок у відповідність до норм Бюджетного та Податкового кодексів України.

А саме:

1. У заголовку та тексті Порядку після слів "грошових зобов'язань" доповнено словами "та пені", що відповідає ст. 43 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

2. Пункт 4 доповнено новим абзацом такого змісту:

"У разі повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з податку на додану вартість, зарахованих до бюджету з рахунку платника податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість у порядку, визначеному пунктом 200-1.5 статті 200-1Податкового кодексу України, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, а у разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з податку на додану вартість чи на момент фактичного повернення коштів - шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку."

Це доповнення приводить у відповідність Порядок до ст. 43.4-1 ПКУ.

3. У пункті 8 абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"У разі повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, орган ДФС передає висновки згідно з реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, для погодження Донецькій або Луганській обласній військово-цивільній адміністрації відповідно до пункту 241 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України.".

Зміни пов’язані з внесеними змінами у Бюджетний кодекс України.

4. Додаток 1 "Висновок про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені" до Порядку викладено у новій редакції.

Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.