вгору

Внесено зміни до порядку здійснення касових операцій в банках та інкасаторських компаніях

Нацбанк затвердив постанову від 12.08.2021 року № 85 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань готівкового обігу» (далі – Постанова).

Постанова вносить зміни до:

  • Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків Україні, затвердженої постановою Правління НБУ від 31.03.2017 р. № 29;
  • Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління НБУ від 25.09.2018 р. № 103.

Як зазначено у роз’ясненні Нацбанку, зміни пов’язані з розвитком цифрових технологій в сфері готівкового обігу та активним запровадженням електронного документообігу у фінансовому секторі.

Насамперед регулятор передбачив можливість запровадження банками та компаніями, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації:

  • обігу електронних документів з використанням кваліфікованого/удосконаленого електронного підпису та кваліфікованої/удосконаленої електронної печатки;
  • застосування кодування в супровідних документах та в маркуванні продукції, а також інтеграції у процеси обліку готівки сучасних цифрових комунікацій, що підвищує оперативність та безпечність проведення операцій з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;
  • визначення різних засобів ідентифікації та верифікації інкасатора, зокрема із застосуванням цифрових технологій;
  • уточнення форми та вимог щодо оформлення супровідного касового ордера до сумки з валютними цінностями.

Крім того, Національний банк:

  • надав право банку (філії, відділення) здійснювати касове обслуговування клієнтів із використанням його цифрового власноручного підпису;
  • розширив перелік послуг банків, що мають здійснюватися на підставі внутрішніх документів, зокрема щодо організації та порядку роботи пунктів дистанційного обслуговування, включно з роботою з платіжними пристроями;
  • визначив вимоги до інкасаторських кампаній, які на договірних умовах з клієнтом можуть здійснювати обмін придатних до обігу банкнот на монети, монет на банкноти, банкнот (монет) одних номіналів на банкноти (монети) інших номіналів;
  • посилив вимоги до банків з питань зобов’язання за зверненням клієнта врегулювати відповідно до законодавства України спірні питання, які пов’язані з касовими операціями, включаючи питання здійснення обміну фізичним та юридичним особам банкнот і монет, що вилучаються Нацбанком з обігу, операцій, що здійснені через платіжні пристрої.

Постанова набрала чинності 18.08.2021 року. Водночас банки та компанії, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації, матимуть час (шість місяців) для приведення своїх внутрішніх документів у відповідність до її вимог.