вгору

ВРУ пропонує ввести демографічний збір - Законопроект № 11264

У ВРУ 16.05.2024 р. зареєстровано законопроект № 11264 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні” (далі - законопроект № 11264).  

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроекту № 11264: метою та завданнями даного законопроєкту є створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні, надання всебічної (фінансової, соціальної, психологічної, правової та іншої) підтримки сім’ям з дітьми (у довгостроковій перспективі – також надання підтримки молодим громадянам України, які вступають у доросле життя), забезпечення сімей з дітьми доступним житлом, транспортними засобами, задоволення інших їх соціальноекономічних потреб, а також підвищення престижу материнства (батьківства) та стимулювання підвищення рівня народжуваності в Україні. 

Зокрема, законопроектом № 11264 пропонується формування стабільного джерела покриття відповідних витрат у вигляді запровадження «демографічного збору».  

Ставка збору, коло платників, механізм його нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету, а також інші питання, пов’язані зі справлянням збору, визначатимуться новим п. 72 підрозд. 10 розд. ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України. 

Новим п. 72 підрозд. 10 розд. ХХ “Перехідні положення” ПКУ тимчасово, до набрання чинності рішенням ВРУ про завершення демографічної реформи, встановлюється демографічний збір.  

Так, зокрема: 

Платниками збору є всі фізичні особи - резиденти України віком від 21 до 58 років, крім осіб, визначених ПКУ; 

Об’єктом оподаткування збором є всі доходи, отримані платником збору у грошовій формі з використанням безготівкових розрахунків, за винятком:  

 • грошових коштів, отриманих ФОП та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, на поточні банківські рахунки під час здійснення підприємницької та/або незалежної професійної діяльності;  
 • доходів у вигляді грошового забезпечення працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, МВС та інших осіб на період їх безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони;  
 • грошових коштів, отриманих волонтерами, зареєстрованими у Реєстрі волонтерів, на рахунки, відкриті у банках на ім’я таких волонтерів, які використовуються виключно для здійснення благодійної діяльності;  
 • грошових коштів, отриманих особою від погашення облігацій внутрішньої державної позики;  
 • грошових коштів, виплачених особі у якості повернення банківського вкладу (депозиту);  
 • грошових коштів, отриманих особою від продажу належних їй об’єктів нерухомого майна та транспортних засобів;  
 • грошових коштів, отриманих особою від міжнародних громадських, благодійних та інших організацій, а також від представництв міжнародних організацій в Україні у якості благодійних пожертв та інших видів грошової допомоги;  
 • грошових коштів, отриманих фізичною особою у кредит від банку або іншої фінансової установи, а також грошових коштів, які зараховуються на рахунки у банківських та інших фінансових установах у якості погашення кредитних зобов’язань фізичної особи перед цими установами.  

Базою оподаткування збору є наступний дохід платника збору незалежно від правових підстав отримання доходу, крім винятків:  

 • у вигляді грошових коштів, які надходять платнику збору на рахунки (у національній чи іноземній валюті) у банківських та інших фінансових установах;  
 • отриманий особою у вигляді грошового переказу з використанням послуг поштового зв'язку (поштові та інші грошові перекази);  
 • отриманий платником збору за допомогою безготівкових розрахунків будь-яким іншим чином.  

Не є платниками демографічного збору:  

 • особи, які мають трьох або більше дітей;  
 • особи, які мають безпліддя або порушену репродуктивну функцію, що унеможливлює материнство (батьківство), з підтвердженням відповідних обставин належними медичними документами не рідше, ніж один раз на 2 роки; 
 • особи, які мають статус осіб з інвалідністю І групи;  

Ставка збору становить:  

1,5% від об’єкта оподаткування - для осіб, які не мають дітей;  

1% від об’єкта оподаткування - для осіб, які мають одну дитину
0,5% від об’єкта оподаткування - для осіб, які мають двох дітей.  

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються під час отримання платником оподатковуваного доходу з використанням безготівкових розрахунків (на банківський рахунок, рахунок у іншій фінансовій установі, отримання поштового переказу або в інший спосіб).  

Відповідальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) збору до бюджету є податкові агенти щодо демографічного збору. 

Податковим агентом щодо демографічного збору є банківська установа, інша фінансова установа, оператор поштового зв’язку, а також будь яка інша фізична або юридична особа, яка приймає безготівковий платіж на користь платника збору.  

Податкові агенти визначають категорію платника збору та індивідуальну відсоткову ставку збору на підставі документів, наданих клієнтами - фізичними особами.  

Фізичні особи несуть відповідальність за надання фінансовим установам достовірної інформації та документів для визначення категорії платника збору та індивідуальної відсоткової ставки збору.  

У разі прийняття цей Закон набирає чинності з 1 січня 2025 року.