вгору

ВРУ ухвалила законопроект № 6482 про добровільний військовий облік для жінок

ВРУ 07.10.2022 прийняла проект Закону про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (законопроект від 28.12.2021 р. № 6482).

Відповідно до тексту прийнятого закону викладено в новій редакції ч. 11 ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»:

«11. Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням».

Отже, після набрання чинності законом, військовій облік для жінок буде добровільним, крім жінок з медичними спеціальностями.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.