вгору

За яких обставин можливо відмовити батькові у наданні відпустки при народженні дитини?

Одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів) надається не пізніше трьох місяців з дня народження дитини таким працівникам: 

  • чоловіку, дружина якого народила дитину; 
  • батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки; 
  • бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком). 

Ці норми визначені ст. 19-1 Закону України «Про відпустки» 

Важливо! Відпустка при народженні дитини надається лише одній з осіб, зазначених у ст. 19-1 Закону України “Про відпустки”. 

Механізм та умови надання одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини визначаються Порядком надання відпустки при народженні дитини, затвердженим постановою КМУ від 07.07.2021р. № 693 (далі - Порядок). 

Порядком визначено, що відпустка надається одноразово тривалістю, що визначається працівником у письмовій заяві про її надання (але не більш як 14 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів), не пізніше ніж протягом трьох місяців з дня народження дитини. Ця відпустка повинна бути використана працівником не пізніше 104-го дня з дня народження дитини. 

Нагадуємо, що така відпустка не підлягає грошовій компенсації та поділу на частини.  

Однак, відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівникові у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури. 

Отже, у разі залучення працівника до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, роботодавець має право відмовити йому у наданні відпустки при народженні дитини у період дії воєнного стану. 

Важливо! Після закінчення 104-денного періоду з дня народження дитини працівник втрачає право на отримання такого виду відпустки і таку відпустку не може бути перенесено на період після закінчення дії воєнного стану. 

Крім цього, Порядком визначена можливість працівника, який протягом трьох місяців з дня народження дитини звільнився та працевлаштувався на інше підприємство чи до ФОП скористатися правом на зазначену відпустку, додавши до заяви про надання відпустки  довідку про її невикористання на попередньому місці роботи. 

Про це повідомили фахівці Східного міжрегіонального управління Держпраці.