вгору

За яких підстав можна звільнити жінку, яка має дитину з інвалідністю?

Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (та у разі надання відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю з ініціативи роботодавця не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Це передбачено вимогами ст. 184 Кодексу Законів про працю України (далі - КЗпП). 

Підстави для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця передбачені ст. 40 і ст. 41 КЗпП 

Зверніть увагу! На звільнення працівників з інших підстав вимоги ст. 184 КЗпП не розповсюджуються. 

Виключенням є звільнення у зв’язку із закінченням строку трудового договору, оскільки звільнення на підставі цієї статті допускається з обов’язковим працевлаштуванням. На період працевлаштування за працівниками зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору. 

Зазначимо, що дитиною з інвалідністю вважається особа до досягнення нею вісімнадцятирічного віку. 

Про це нагадали фахівці Держпраці.