вгору

Закон № 2618: акцизні зміни і не тільки

ВРУ прийняла Закон України «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану» від 21.09.2022 р. № 2618-ІХ (далі – Закон № 2618).

Зміни, внесені Законом № 2618 до Податкового кодексу України (далі – ПКУ), застосовуються, починаючи з 30.09.2022 р.

Змінами, зокрема, запроваджено нові ставки акцизного податку на окремі види пального та нафтопродуктів, а також визначено нові особливості застосування ставки ПДВ у розмірі 7% до операцій з постачання та ввезення окремих видів пального та нафтопродуктів.

Зміни в частині акцизного податку

Щодо ставок акцизного податку

Починаючи з 30.09.2022 р. тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, але не довше ніж до 01.07.2023 р., запроваджено такі ставки акцизного податку:

 • на бензини моторні, важкі дистиляти – 100,00 євро за 1000 л;
 • на скраплений газ, бутан, ізобутан – 52 євро за 1000 л;
 • на біодизель та його суміші, а також на паливо моторне альтернативне – 100,00 євро за 1000 л.

Крім того, тимчасово для важких дистилятів (газойль), біодизелю та його сумішей (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот, за кодами згідно з УКТ ЗЕД, зазначеними в п. 44 підрозд. 5 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, замовником якого за умовами договору є Міноборони України (далі – МОУ), ставки акцизного податку встановлено на рівні 0 євро за 1000 л.

Щодо оформлення податкового векселя

Для ввезення на митну територію України або реалізації вироблених в Україні важких дистилятів та біодизелю імпортер або виробник важких дистилятів та біодизелю оформлює податковий вексель, якщо замовником такого пального згідно з умовами договору є МОУ.

Пунктом 44 підрозд. 5 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ регламентується порядок:

 • видачі та сума, на яку видається податковий вексель, строк, на який видається податковий вексель (не може перевищувати 180 к. дн.);
 • погашення податкового векселя, в т. ч. по втрачених важких дистилятах та біодизелю;
 • обчислення суми акцизного податку з обсягів важких дистилятів та біодизелю, цільове використання якого не підтверджено;
 • здійснення протесту векселя векселедержателем, якщо податковий вексель не погашено в установлений строк;
 • обчислення та справляння штрафу з імпортера або виробника, які видали податковий вексель, важких дистилятів та біодизелю, за якими відсутнє підтвердження цільового використання.

Також зазначено, що СГ (виробники або імпортери) мають право реалізовувати важкі дистиляти та біодизель іншим особам у разі сплати акцизного податку за повною ставкою 100 євро за 1000 л (визначається як різниця між ставкою 100 євро за 1000 л та ставкою 0 євро за 1000 л).

Стосовно тимчасового відображення в реквізитах АН форми «П» ознаки умов оподаткування та реквізитів податкового векселя

Відповідно до п. 45 підрозд. 5 розд. ХХ ПКУ при реалізації важких дистилятів та біодизелю, замовником яких згідно з умовами договору є МОУ та які оподатковуються за ставкою акцизного податку 0 євро за 1000 л, в реквізитах АН, складеної при здійсненні такої реалізації, зазначається ознака щодо реалізації пального на умовах, визначених п. 44 підрозд. 5 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, із зазначенням реквізитів податкового векселя, суб’єктів господарювання, які здійснюватимуть реалізацію важких дистилятів та біодизелю замовнику, визначеному п. 44 підрозд. 5 (МОУ).

До внесення відповідних змін до форм документів та порядків їх заповнення, затверджених наказом Мінфіну від 27.11.2020 р. № 729, при здійсненні операцій, які зазначені у п. 44 підрозд. 5 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, такі документи складаються з урахуванням таких особливостей.

В акцизній накладній форми «П» зазначається:

 • код операції для складання в одному примірнику:

- або «0»;

- або «2» – втрачене, зіпсоване, знищене пальне (п. п. 214.7 та 216.3 ПКУ);

- або «3» (реалізація пального СГ-неплатнику) – при реалізації важких дистилятів (газойлів) та біодизелю, якщо замовником такого пального згідно з умовами договору є МОУ;

- або «4» – ввезення (імпорт) пального на митну територію України;

 • умова оподаткування «3» (ввезені на митну територію України або вироблені в Україні бензини авіаційні або паливо для реактивних двигунів, що оподатковується на умовах п. 229.8 ПКУ з оформленням податкового векселя) для ввезених на митну територію України або вироблених в Україні важких дистилятів та біодизелю, які оподатковуються на умовах п. 44 підрозд. 5 розд. ХХ ПКУ, якщо замовником такого пального за умовами договору є МОУ;
 • реквізити податкового векселя – по всьому ланцюгу постачання від імпортера/виробника важких дистилятів (газойлів) та біодизелю до МОУ, якщо замовником такого пального за умовами договору є МОУ;
 • може бути зазначений один із напрямів використання:

- або «0»;

- або «10» (реалізація пального відповідно до пп. 229.8.10 ПКУ замовникам, які здійснили закупівлю для забезпечення потреб держави або тергромади) – на операції з реалізації важких дистилятів та біодизелю МОУ, якщо замовником такого пального за умовами договору є МОУ відповідно до п. 44 підрозд. 5 розд. ХХ ПКУ;

У заявках на поповнення (коригування) залишку пального зазначається:

 • умова оподаткування «3» (ввезені на митну територію України або вироблені в України бензини авіаційні або паливо для реактивних двигунів, що оподатковується на умовах п. 229.8 ПКУ з оформленням податкового векселя) для ввезених на митну територію України або вироблених в Україні важких дистилятів та біодизелю, які оподатковуються на умовах п. 44 підрозд. 5 розд. ХХ ПКУ, якщо замовником такого пального за умовами договору є МОУ;
 • цифра 0 у графах 7 (ставка акцизного податку, встановлена пп. 215.3.4 ПКУ, євро) та 9 (сума акцизного податку, грн (–) (+) (гр.6 × гр. 8 × (гр. 7 / 1000)) .

При цьому в акцизних накладних форми «П» та в заявках на поповнення (коригування) залишку пального зазначається код згідно з УКТ ЗЕД важких дистилятів (газойлю) та біодизелю.

Щодо заповнення декларації з акцизного податку за вересень 2022 р.

Платники акцизного податку – виробники пального, а також особи, які є платниками з реалізації пального та у яких виникає у вересні 2022 р. обов’язок складати заявку на поповнення (коригування) залишку пального, декларують податкові зобов’язання з реалізації пального, зазначаючи окремими рядками обсяги з реалізації пального:

При цьому зазначається відповідний розмір ставки акцизного податку, зокрема, у графах:

- 12 Додатку 1 «Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу)»;

- 9 Додатку 1-1 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу».

Щодо змін у частині ПДВ

Законом № 2618 також внесено зміни до п. 82 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ, яким встановлено ставку ПДВ у розмірі 7% на операції з ввезення на митну територію України та операції з постачання на митній території України окремих видів пального та нафтопродуктів.

Так, зазначеними змінами:

 • термін дії вказаної ставки ПДВ (7%) обмежено періодом дії воєнного стану, але не довше ніж до 01.07.2023 р. – до внесених змін термін дії ставки поширювався на весь період дії правового режиму воєнного та надзвичайного стану;
 • застосування ставки ПДВ у розмір 7% поширено також на операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України біодизелю та палива моторного альтернативного.

Про це повідомила ДПС.