вгору

Закон №3603: звільнення від відповідальності за помилкову сплату на інший бюджетний рахунок, онлайн-комунікація тощо

27.02.2024 р. було направлено на підпис Президенту України Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства» від 23.02.2024 р. № 3603-ІХ (законопроект №9662 від 30.08.2023 р.). Наразі оприлюднено текст Закону № 3603, підписаний головою ВРУ. 

Що відомо? 

За повідомленням Д. Гетманцева на своєму Телеграм-каналі, законопроектом до другого читання було урегульовано: 

  • унормування питання встановлення податкових пільг щодо плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на територіях, щодо яких прийнято рішення про обов’язкову евакуацію населення (прийняття рішення сільських, селищних, міських рад, військових адміністрацій та військово-цивільних адміністрацій є обов’язковим); 
  • скасовано відповідальність за помилкове зазначення платником податків у платіжних документах неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів (за умови своєчасної сплати); 
  • розширення випадків взаємодії платника податків з контролюючим органом у режимі відеоконференції (крім розгляду матеріалів скарг та перевірок на процедури взаємного узгодження); 
  • вирішено питання налагодження обміну інформацією між податковими органами та Центральним депозитарієм цінних паперів і депозитарними установами, уповноваженими обслуговувати рахунки власників часток товариств в обліковій системі часток товариств; 
  • скорочено терміни бюджетного відшкодування; 
  • осучаснено порядок залучення товарних бірж до продажу майна, що перебуває у податковій заставі; 
  • надано можливість врахування прохання платника податків про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій, реєстрації платником ПДВ та єдиного податку не лише при держреєстрації нової юридичної особи, але й під час подання заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юрособу; 
  • скасовано обмеження для платників мінімального податкового зобов’язання щодо строку для звернення про проведення звірки даних, який наразі становить лише 30 днів з дня вручення ППР, тощо.  

Щодо використання режиму відеоконференції 

Наприклад, абз. перший пп. 86.7.3 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) викладено у редакції: 

«86.7.3. Платник податків має право брати участь у розгляді матеріалів перевірки особисто або через свого представника, у тому числі в режимі відеоконференції, про що зазначає у поданих запереченнях. Безпосередньо під час розгляду матеріалів перевірки платник податків має право надавати письмові (крім випадків розгляду матеріалів перевірки у режимі відеоконференції) та/або усні пояснення з приводу предмета розгляду». 

В абз. четвертому п. 86.11 ПКУ слова «брати участь у розгляді заперечень» замінити словами «брати участь у розгляді заперечень, у тому числі в режимі відеоконференції». Це стосується заперечень до висновків електронної перевірки. 

Щодо звільнення від відповідальності за помилкову сплату грошового зобов’язання на інший бюджетний рахунок 

До обставин, що звільняють від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень та порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, додано помилкову сплату платником податків, у т. ч. податковим агентом, грошового зобов’язання на інший бюджетний рахунок (без порушення законодавчо визначеного строку сплати податку або узгодженої суми грошового зобов’язання до бюджету). Умовою підтвердження таких обставин є вчинення платником дій, передбачених ст. 43 ПКУ, щодо повернення помилково сплачених грошових зобов’язань. 

Бюджетне відшкодування 

Платники податку, які мають право на бюджетне відшкодування відповідно до ст. 200 ПКУ та подали заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, отримують таке бюджетне відшкодування в разі узгодження ДПС заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної перевірки, що проводиться протягом 20 календарних днів (наразі – 30 к. дн.), наступних за граничним строком подання податкової декларації або уточнюючого розрахунку (у разі подання), а якщо такі документи були подані пізніше – за днем їх фактичного подання, та відповідно до вимог, визначених ст. 76 ПКУ, а у випадках, визначених п. 200.11 ПКУ, – за результатами перевірки, зазначеної у такому пункті, відповідно до ПКУ. Це передбачено новою редакцією абз. другого п. 200.10 ПКУ. 

При цьому контролюючий орган має право протягом 40 календарних днів (наразі – 60 к. дн.), що настають за граничним строком подання податкової декларації, а в разі якщо така податкова декларація надана після закінчення граничного строку – за днем її фактичного подання, провести документальну перевірку платника податку згідно з пп. 78.1.8 ПКУ (нова редакція абз. першого п. 200.11 ПКУ). 

До відома! Закон № 3603 набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім окремих норм.