вгору

Закон про аграрні ноти – на підписі у Президента

Передано на підпис Президенту Закон України «Про аграрні ноти» від 22.02.2024 р. № 3586-ІХ (далі – Закон № 3586). Цей Закон наразі підписаний головою ВРУ. Нагадуємо, що первісно було зареєстровано законопроект про електронні аграрні розписки від 02.05.2023 р. № 9266, але до другого читання його було перейменовано. 

Сферою застосування цього Закону є відносини, що виникають під час видачі, обігу, припинення аграрних нот, звернення стягнення за аграрними нотами. Дія цього Закону не поширюється на відносини щодо аграрних розписок, що регулюються Законом України «Про аграрні розписки», і навпаки. 

Аграрна нота – це неемісійний цінний папір, що посвідчує безумовне зобов’язання боржника, забезпечене заставою, здійснити поставку сільгосппродукції або сплатити грошові кошти кредитору відповідно до умов, визначених таким цінним папером (ст. 5 Закону). 

Згідно зі ст. 3 Закону аграрні ноти використовуються як інструмент залучення грошових коштів у сільське господарство України та/або для здійснення розрахунків за чинними договорами. Розрахунок за договором шляхом видачі або передачі аграрної ноти можливий виключно за умови, що у такому договорі передбачена можливість проведення розрахунку з використанням аграрної ноти. У разі здійснення розрахунку за договором шляхом видачі або передачі аграрної ноти зобов’язання за таким договором припиняються у розмірі зобов’язання за аграрною нотою, якщо інше не передбачено договором.  

Аграрна нота може містити застереження, що всі або частина спорів у правовідносинах між боржником та кредитором, які виникають на підставі аграрної ноти, вирішуються третейським судом або міжнародним комерційним арбітражем.  

Це застереження вважається угодою між боржником та кредитором про передання спору на вирішення третейським судом відповідно до Закону України «Про третейські суди» або арбітражною угодою відповідно до Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж». Кредитор, який отримав у власність аграрну ноту із таким застереженням, вважається таким, що надав згоду на вирішення третейським судом або міжнародним комерційним арбітражем всіх або частини спорів у правовідносинах між боржником та кредитором з моменту виникнення у нього права власності на таку аграрну ноту.  

Аграрна нота не може використовуватися одночасно з аграрними розписками, передбаченими Законом України «Про аграрні розписки», одним і тим самим боржником щодо одного і того самого предмета застави. 

Аграрна нота існує в електронній формі у вигляді облікового запису на рахунку в цінних паперах у системі депозитарного обліку цінних паперів з відображенням відомостей про реквізити аграрної ноти та іншої інформації, визначеної у ч. першій ст. 8 цього Закону, в Реєстрі аграрних нот (ч. 3 ст. 5 Закону № 3586). 

Закон № 3586 набирає чинності з 01.01.2025 р., крім п. п. 3–6 розд. VI «Прикінцеві положення», які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону. Датою початку функціонування Реєстру аграрних нот також є 01.01.2025 р.