вгору

Закон про аудиторську діяльність зазнав змін

17.06.2022 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" щодо забезпечення аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки» від 31.05.2022 р. № 2285-IX.

Про проект цього Закону ми писали у матеріалі.

Що передбачено?

Які особи не підлягають включенню/ підлягають виключенню до/ з Реєстру аудиторів?

Відповідно до внесених змін ст. 22 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII (далі – Закон 2258) доповнено ч. ч. 1213.

А саме, не підлягають включенню до Реєстру аудитори, а також підлягають виключенню з нього аудитори, включені до Реєстру, якщо такі аудитори відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

1) є громадянами країни, що здійснює збройну агресію проти України;

2) перебувають в публічних реєстрах аудиторів та/або є членами професійних організацій аудиторів та/або бухгалтерів країни, що здійснює збройну агресію проти України;

3) здійснюють аудиторську діяльність у складі аудиторських фірм, зареєстрованих на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, засновниками (учасниками, акціонерами) та/або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) (далі – КБВ) яких є громадяни країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або СГ, зареєстровані на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або які прямо чи опосередковано володіють частками в статутному капіталі та/або правом голосу в таких аудиторських фірмах незалежно від формального володіння чи входження до їх органів управління.

Виключення таких аудиторів з Реєстру здійснюється за рішенням Ради нагляду, прийнятим за поданням АПУ або Інспекції.

Не підлягають включенню до Реєстру суб'єкти аудиторської діяльності, а також підлягають виключенню з нього суб'єкти аудиторської діяльності, включені до Реєстру, якщо такі суб'єкти аудиторської діяльності відповідають хоча б одному з таких критеріїв (ч. 13 ст. 22 Закону № 2258):

1) мають у складі засновників (учасників, акціонерів) громадян країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або суб'єктів аудиторської діяльності, КБВ яких є громадяни країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або суб'єктів господарювання, зареєстрованих на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або осіб, які перебувають в публічних реєстрах аудиторів та/або є членами професійних організацій аудиторів та/або бухгалтерів країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або у яких країні, що здійснює збройну агресію проти України, прямо або опосередковано належить частка в статутному капіталі;

2) є учасниками аудиторської мережі, зареєстрованої на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, якщо така аудиторська мережа не повідомила у письмовій формі Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі – ОСНАД) про початок процесу втрати статусу учасника відповідної аудиторської мережі аудиторською фірмою, що зареєстрована на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, та не завершила цей процес до 31 грудня 2022 р.

Виключення таких суб'єктів аудиторської діяльності з Реєстру здійснюється за рішенням Ради нагляду, прийнятим за поданням Інспекції.

Які норми тимчасово зупинили дію?

Тимчасово зупинили дію норми, зокрема, такі норми:

1) щодо внеску у відсотках від суми винагороди за договором з надання аудиторських послуг – зупинено дію до кінця 2023 р.;

2) щодо стягнення з аудитора (суб’єкта аудиторської діяльності) за систематичну несплату внесків – зупинено протягом дії воєнного стану або 3-х місяців після його припинення чи скасування;

3) щодо забезпечення достатнього рівня кваліфікації та досвіду аудиторів та персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних правил аудиту (крім суб’єктів аудиторської діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит фінзвітності банків)зупинено на період дії воєнного стану, а також протягом 24 місяців після його припинення або скасування, але не пізніше 31.12.2024 р.

Фіксований розмір внесків

До кінця 2022 року (п. 15 розд. X Закону № 2258):

  • розмір фіксованого внеску, визначеного в абз. другому ч. 13 ст. 15 Закону № 2258, становить 1 розмір МЗП, встановлену законом на 1 січня звітного року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінзвітності підприємству, що становить суспільний інтерес. 
  • розмір фіксованого внеску, визначеного в абз. п’ятому ч. 13 ст. 15 цього Закону, становить 0,1 розміра МЗП, встановленої законом на 1 січня звітного року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту. 

https://lh3.googleusercontent.com/UVbyIjGjQqPAIkJuvwHJXfhHrpmByLsnjEG5xwezobmojs58LgG9z_nlvWqITDIl1_07iSiB95pwG6UmbfWMpkhRekGcY_ZDTbfPqOZATF9n1nS7aYavmoh9kUjpst3EbE6BxdpgIzSBSathyA Надмірно сплачені суми внесків зараховуються в рахунок майбутніх платежів.

Отже, зменшується фінансове навантаження на аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності шляхом встановлення можливості тимчасово не сплачувати внески у відсотках від суми договорів з обов’язкового аудиту на користь ОСНАД та АПУ, зменшується фіксований платіж на користь ОСНАД (1 МЗП) та на користь АПУ (0,1 МЗП), а також звільняються суб’єкти аудиторської діяльності від сплати членських внесків до АПУ.