вгору

Закон про товариства з обмеженою та додатковою відповідальність вже в дії

19.06.2018

Держава: звітність та податки

17 червня 2018 року набрав чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VIII (далі – Закон).

З набранням чинності цього Закону втратив чинність Закон України "Про господарські товариства" у частині, що стосується товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю.

Законом визначається порядок створення, управління, реорганізації та припинення товариств з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) та товариств з додатковою відповідальністю (далі – ТДВ), склад статутного капіталу, порядок внесення вкладів учасників та виплати дивідендів.

Зокрема, нормами Закону передбачено введення корпоративних договорів для учасників товариства (ст. 7 Закону). Це письмовий договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації.

Крім того, скасовується обмеження щодо кількість учасників товариств (ст. 4 Закону). Раніше вони обмежувались 100 особами.

Значно скорочуються обов’язкові відомості, які повинні міститись у статуті товариств.

Так, відповідно до ст. 11 Закону № 2275 у статуті товариства зазначаються відомості про:

1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;

2) органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;

3) порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону.

Також встановлено загальне правило про термін внесення учасниками товариств вкладів, – не пізніше ніж 6 місяців з дня державної реєстрації товариства (ст. 14 Закону).

Статтею 26 нового Закону врегульовані правила виплати дивідендів, у якій, зокрема, зазначено, що дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено статутом.

Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений статутом товариства або рішенням загальних зборів учасників.

Крім того, Законом встановлені випадки, коли не можна виплачувати дивіденди (ст. 27 Закону). Зокрема, товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

Відповідно до п. 3 Прикінцевих та перехідних положень нового Закону протягом року з дня набрання чинності цим Законом положення статуту ТОВ та ТДВ, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом. Цей пункт не застосовується після внесення змін до статуту ТОВ, ТДВ.

Отже, у ТОВ та ТДВ є рік, починаючи з 17.06.2018 року, щоб привести свої статути у відповідність до норм нового Закону. Водночас, якщо товариства будуть вносити будь-які зміни до статуту, то одночасно потрібно привести свої статути у відповідність до нового законодавства.