вгору

Заповнення заголовної частини форми розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку

На контролюючі органи покладено обов’язок здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є державна та/або комунальна власність, а також дивідендів на державну частку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків. Це передбачено пп. 19-1.1.51 та пп. 19-1.1.52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).  

Відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, зокрема, регулюється ст. 11-1 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 р. № 185-V (далі - Закон № 185). 

Спрямування частини чистого прибутку на виплату до бюджету дивідендів на державну частку господарськими організаціями, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, зокрема, регулюється ст. 11 Закону № 185. 

Пунктом 29 частини першої ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР встановлено, що до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад відноситься встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету. 

Податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями п. 46.5 ПКУ та чинному на час її подання. 

Платники частини чистого прибутку (доходу) та/або дивідендів на державну частку, визначені Законом № 185, подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та фінансову звітність (абз. восьмий п. 46.2 ст. 46 ПКУ). 

Формою розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, затвердженою наказом Мінфіну від 12.01.2021 № 4 (далі - Розрахунок), передбачено заповнення інформації про суб’єкта управління об’єктом(ами) державної власності у полі 12 заголовної частини форми Розрахунку. 

Нагадаємо, суб’єктами управління об’єктами державної власності є (ч. першою ст. 4 Закону № 185): 

Кабінет Міністрів України: 

  • центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об’єктами державної власності; 
  • міністерства, інші органи виконавчої влади та державні колегіальні органи. 

Фонд державного майна України: 

  • органи, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України; 
  • органи, які здійснюють управління державним майном відповідно до повноважень, визначених окремими законами; 
  • державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, інші державні господарські організації, державне підприємство, установа, організація або господарське товариство, 100 відс. акцій (часток) якого належить державі або іншому господарському товариству, 100 відс. акцій (часток) якого належать державі. 

Національна академія наук України, галузеві академії наук. 

Крім того, ч. другою ст. 327 Цивільного кодексу України встановлено, що управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування. 

Платниками частини чистого прибутку (доходу)/дивідендів на державну (комунальну) частку, які подають Розрахунок, обов’язково заповнюється поле 12 заголовної частини форми Розрахунку, в якому зазначається наступна інформація: 

  • повне найменування суб’єкта управління об’єктом(ами) державної власності та його податковий номер – державними підприємствами та їх об’єднаннями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є державна власність (повне найменування територіальної громади, яка управляє комунальним майном, та її податковий номер – комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є комунальна власність). 

Про це проінформували на Інформаційно-довідковому ресурсі “ЗІР”, категорія 136.01. 

Користувачі програми M.E.Doc можуть заповнити і подати форму Розрахунку  частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку для квартальної звітності (ідентифікатор форми - J0108209), річної - J0108409.