вгору

Затверджено форму заяви для отримання дозволу на спецводокористування

07.06.2018

Держава: звітність та податки

Мінекології наказом від 12.04.2018 року № 116 затвердило форму заяви для отримання дозволу на спеціальне водокористування.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Форма заяви розроблена відповідно до оновлених норм ст. 49 Водного кодексу України, п.3 Порядку видачі дозволів на спецводокористування, затвердженого постановою Кабміну від 13.03.2002 № 321.

Нагадаємо, що спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу на спецводокористування.

Дозвіл на спецводокористування видається юридичним та фізичним особам – водокористувачам територіальними органами Держводагентства, а у разі використання води водних об'єктів у зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, - Держводагентством.

Дозволи видаються на підставі заяви водокористувача, в якій зазначаються:

- найменування органу, що видає дозвіл;

- дані водокористувача (фізичної або юридичної особи);

- мета отримання дозволу або реквізити дозволу, який анулюється;

- місце здійснення спеціального водокористування (назва басейну річки, водного об'єкта і його місцезнаходження);

- згода на оброблення персональних даних;

- підпис та печатка (за наявності) замовника.

До заяви додаються такі документи:

- обгрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення;

- опис та схема місць забору води та скидання зворотних вод;

- нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об'єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо);

- затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб'єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення);

- копія правовстановлюючих документів на водні об'єкти (для орендарів водних об'єктів).

У разі коли показники нормативних розрахунків водокористування і водовідведення, гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти із зворотними водами, нормативи екологічної безпеки водокористування є незмінними, новий дозвіл на спеціальне водокористування видається на підставі заяви та документів, які подавалися водокористувачем для отримання попереднього дозволу.

Видача або відмова у видачі дозволу на спеціальне водокористування здійснюється протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі дозволу.

Подання водокористувачем заяви та відповідних документів, видача або відмова у видачі дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

Перелік видів діяльності, які не належить до спецводокористування та, відповідно, не потребують одержання дозволу, визначено у ст. 48 Водного кодексу України. Це:

- пропуск води через гідровузли (крім гідроенергетичних);

- скид води з водних об'єктів відповідно до встановлених для них режимів роботи для підтримання екологічних витрат у річці та з метою запобігання виникненню гідродинамічних аварій;

- подача (перекачування) води водокористувачам у маловодні регіони;

- усунення шкідливої дії вод (підтоплення, засолення, заболочення);

- використання підземних вод для вилучення корисних компонентів;

- вилучення води з надр разом з видобуванням корисних копалин;

- виконання розчистки русел річок, каналів і дна водойм, будівельних, днопоглиблювальних і вибухових робіт;

- видобування корисних копалин (крім підземних вод) і водних рослин;

- прокладання трубопроводів і кабелів;

- проведення бурових, геологорозвідувальних робіт;

- забір та/або використання води в об'ємі до 5 кубічних метрів на добу, крім тієї, що використовується для виробництва (входить до складу) напоїв та фасованої питної води;

- інші роботи, які виконуються без забору води та скидання зворотних вод.

Звертаємо увагу, що з 01.01.2018 платниками рентної плати за спеціальне використання води є суб’єкти господарювання, що належать до первинних водокористувачів, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів без надання преференцій бюджетним установам, що належать до первинних водокористувачів.

Докладно про це читайте на сайті ДФС у Дніпропетровській області.