вгору

Затверджено Методрекомендації зі складання звіту про управління

Міністерство фінансів України наказом від 07.12.2018 р. № 982 затвердило Методичні рекомендації зі складання звіту про управління.

Ці Методрекомендації можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юрособами усіх форм власності (крім банків, бюджетних установ, мікро- та малих підприємств).

З метою систематизації та співставності інформації звіт про управління формується за такими напрямами:

 1. організаційна структура та опис діяльності підприємства;
 2. результати діяльності;
 3. ліквідність та зобов’язання;
 4. екологічні аспекти;
 5. соціальні аспекти та кадрова політика;
 6. ризики;
 7. дослідження та інновації;
 8. фінансові інвестиції;
 9. перспективи розвитку;
 10. корпоративне управління (складають підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію).

Зверніть увагу, що перелік напрямів, що розкривається, не є вичерпним.

Великі підприємства, середня кількість працівників яких на дату складання річної фінзвітності перевищує критерій у 500 працівників, включають у звіт про управління нефінансові показники діяльності. Ці показники містять інформацію щодо впливу діяльності такого підприємства, зокрема на навколишнє середовище, довкілля, соціальні питання, у т. ч. питання соцзахисту його працівників, поваги прав людини, боротьби з корупцією та хабарництвом, а саме:

 • стислий опис моделі діяльності підприємства;
 • опис політики, яку провадить підприємство, щодо зазначених питань;
 • результат такої політики;
 • основні ризики, пов’язані із зазначеними питаннями, що стосуються діяльності підприємства, у т. ч. (якщо доречно) ділові відносини, продукція або послуги, які можуть спричинити негативні наслідки у цих сферах, та яким чином підприємство здійснює управління цими ризиками;
 • основні нефінансові показники, що характеризують діяльність підприємства.

Якщо підприємство не провадить політики щодо зазначених питань, то нефінансова інформація повинна містити щодо цього чітке і аргументоване пояснення.

Звітним періодом для складання звіту про управління є календарний рік, який починається з 1 січня кожного року та закінчується 31 грудня того самого року.

Звіт про управління подається підприємствами разом з річною фінзвітністю у порядку, встановленому законодавством.

У випадку подання підприємством консолідованої фінзвітності подається консолідований звіт про управління.

Нагадуємо нашим користувачам, що типову форму звіту про управління затверджувати не будуть. Тобто, кожне підприємство має розробити свою власну форму.

Про проект Методрекомендацій ми повідомляли у Блозі бухгалтера.