вгору

Затверджено нову форму для подання запиту на отримання публічної інформації

02.07.2018

Держава: звітність та податки

ДФС повідомила, що удосконалено форму для подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів ДФС.

Зокрема, у новій формі передбачена можливість обрання запитувачем способу отримання інформації (документів) на запит на отримання публічної інформації шляхом проставлення у такому запиті відмітки «ознайомлення з документами в спеціальному місці розпорядника інформації».

Відповідний наказ Міністерства фінансів України від 04.05.2018 № 468 (далі – Наказ) набрав чинності 26.06.2018.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. № 2939-VI (далі – Закон) публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Запитувачі (фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи) мають право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація їх особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Зверніть увагу! З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням.

Також у Наказі:

- визначається порядок відшкодування витрат на копіювання та/або друк документів, що надаються за запитом на отримання публічної інформації, розпорядником якої є органи Державної фіскальної служби.

Так, орган ДФС надає за вимогою запитувача 10 перших сторінок документа безкоштовно одночасно з повідомленням про необхідність відшкодування витрат на виготовлення копій решти документів, крім документів, якщо вони надаються на вимогу запитувачу виключно на електронну пошту.

- передбачено, що дія цього Наказу не поширюється на відносини у сфері звернень громадян та адвокатських запитів, які регулюються Законом України «Про звернення громадян» та Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» відповідно.

- закріплено електронну адресу, на яку до ДФС направляється запит на отримання публічної інформації, яка на сьогодні функціонує відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».