вгору

Затверджено порядок функціонування центру збору фінансової звітності

КМУ затвердив постанову від 11.08.2023 р. № 845 «Про затвердження Порядку функціонування центру збору фінансової звітності». 

Цей Порядок спрямований на технічне забезпечення функціонування центру збору фінансової звітності «Система фінансової звітності» (далі — центр збору фінансової звітності), утвореного з метою забезпечення доступу державних органів, інших органів та користувачів до поданої підприємствами фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності.  

Цей Порядок визначає основні організаційні засади функціонування центру збору фінансової звітності, встановлює функції державного органу, визначеного Кабміном, в межах операційного управління зазначеного центру, приймання від суб’єктів звітування фінансової звітності у форматі XBRL.  

Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів звітування, що зазначені у статті 12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Національний банк та НКЦПФР створюють та здійснюють адміністрування в центрі збору фінансової звітності облікових даних суб’єктів звітування, державне регулювання яких віднесено до повноважень відповідно Національного банку та НКЦПФР. 

Розвиток центру збору фінансової звітності здійснюється трьома етапами.

Перший етап реалізується протягом 2023 і 2024 років і передбачає: 

 • експлуатацію та удосконалення програмно-технічних засобів центру збору фінансової звітності; 
 • підготовку та затвердження державним органом, що здійснює операційне управління центром збору фінансової звітності, нормативно-правових актів з питань функціонування зазначеного центру, в тому числі з питань установлення процедур подання фінансової звітності у форматі XBRL до центру збору фінансової звітності; 
 • впровадження системи підготовки та оновлення таксономії фінансової звітності у форматі XBRL; 
 • створення засобів інтеграції програмних комплексів суб’єктів звітування і центру збору фінансової звітності із вбудованими засобами валідації фінансової звітності у форматі XBRL; 
 • супроводження системи валідації фінансової звітності у форматі XBRL. 

Другий етап реалізується протягом 2024 і 2025 років і передбачає: 

 • експлуатацію та удосконалення програмно-технічних засобів центру збору фінансової звітності із забезпечення отримання та розкриття показників фінансової звітності у форматі XBRL; 
 • експлуатацію засобів розроблення та оновлення таксономії фінансової звітності у форматі XBRL; 
 • супроводження засобів валідації фінансової звітності у форматі XBRL; 
 • дослідну експлуатацію засобів інтеграції програмних комплексів суб’єктів звітування і центру збору фінансової звітності з вбудованими засобами валідації фінансової звітності у форматі XBRL; 
 • забезпечення комплексного захисту інформації, пов’язаної з формуванням, поданням, прийманням, обробленням, зберіганням і використанням фінансової звітності у форматі XBRL. 

Третій етап реалізується починаючи з 2026 року і передбачає функціонування у режимі промислової експлуатації: 

 • засобів центру збору фінансової звітності; 
 • засобів розроблення та оновлення таксономії фінансової звітності у форматі XBRL; 
 • засобів перевірки (валідації) фінансової звітності у форматі XBRL; 
 • засобів інтеграції програмних комплексів суб’єктів звітування і центру збору фінансової звітності з вбудованими засобами валідації фінансової звітності у форматі XBRL. 

Держстат, ДПС та Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю отримують дані фінансової звітності у форматі XBRL через систему інтеграції програмних комплексів відповідного органу та центру збору фінансової звітності.