вгору

Затверджено Порядок проведення аудиту пожежної та техногенної безпеки

Постановою КМУ від 02.05.2023 р. № 436 затверджено Порядок проведення аудиту пожежної та техногенної безпеки (далі – Порядок).

Що передбачено?

Порядком визначено, зокрема, що:

1. Аудит полягає в аналізі стану діяльності СГ або іншої юрособи щодо відповідності вимогам законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки будинків, споруд, у т. ч. об’єктів будівництва, їх комплексів та/або частин будь-якого призначення та форми власності, територій, систем (засобів) протипожежного захисту, автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення та інших систем, які не входять до їх складу, але з ними функціонально пов’язані, зовнішнього (внутрішнього) протипожежного водопостачання, вогнезахисту та блискавкозахисту (далі – об’єкт аудиту).

2. Аудит проводиться організаціями незалежно від форми власності, які внесено до відповідного реєстру, визначеного законом (далі – організація, що проводить аудит).

Організація, що проводить аудит, повинна мати атестат про акредитацію Національного агентства з акредитації відповідно до вимог стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT; ISO/IEC 17020:2012, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування (в частині проведення робіт у сфері пожежної та техногенної безпеки).

Для проведення аудиту організаціями, що проводять аудит, залучаються (у т. ч. відповідно до цивільно-правових договорів) експерти у сфері пожежної та техногенної безпеки, які пройшли професійну атестацію та внесені до відповідного реєстру, визначеного законом.

3. Організація, що проводить аудит, визначається СГ або іншою юрособою, щодо яких проводиться аудит (далі – суб’єкт аудиту).

Аудит проводиться відповідно до цивільно-правового договору, укладеного між організацією, що проводить аудит, та суб’єктом аудиту або уповноваженою ним особою згідно з вимогами законодавства за зверненням суб’єкта аудиту.

4. Строк розгляду організацією, що проводить аудит, звернення не може перевищувати 5 робочих днів з дати його реєстрації. За результатами розгляду звернення організація, що проводить аудит, повідомляє суб’єкту аудиту або уповноваженій ним особі про можливість (неможливість) проведення аудиту шляхом надсилання поштового відправлення або в електронній формі в установленому законодавством порядку.

5. Аудит проводиться не пізніше 45 днів після отримання відповідного звернення суб’єкта аудиту або уповноваженої ним особи до організації, що проводить аудит, відповідно до законодавства. Строк проведення аудиту не може перевищувати 10 робочих днів.

Проведення аудиту не тягне за собою застосування санкцій та/або інших заходів реагування.

На час написання матеріалу Порядок не набрав чинності.