вгору

Затверджено Порядок ведення Реєстру з реалізації пального та зміни до нормативних актів

Звертаємо увагу платників акцизного податку, що постановою КМУ від 19.06.2019 р. № 545 (далі – Постанова № 545) затверджено Порядок ведення Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, а також внесено зміни до деяких постанов Кабміну. Постанова набрала чинності з 01.07.2019 року.

Так, до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального вносяться такі відомості:

 • для юридичних осіб – найменування та код згідно з ЄДРПОУ;
 • для осіб, уповноважених на ведення обліку діяльності за договорами про спільну діяльність без утворення юридичної особи та таких, які є відповідальними за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договорів, – найменування та код згідно з ЄДРПОУ уповноваженої особи і податковий номер, наданий такій особі під час взяття на облік договору;
 • для ФОП – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);
 • адреса місця виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним (область, район, населений пункт, код згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), вулиця, номер будинку/офісу);
 • дата видачі/зупинення/анулювання та строк дії ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним.

Підставою для:

 • включення суб’єкта господарювання до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального є рішення ДФС та її територіальних органів про видачу ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним;
 • зміни до Реєстру є відомості, зазначені у документах, які подаються суб’єктами господарювання для внесення змін до відомостей, зазначених у виданій суб’єкту господарювання ліцензії;
 • виключення суб’єкта господарювання з цього Реєстру є рішення про анулювання ліцензії, прийняте ДФС та її територіальними органами.

До відома! ДФС додатково оприлюднила 17 нових основних наборів даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних та на головній сторінці офіційного вебпорталу ДФС у банері «Відкриті дані». Серед них також оприлюднено Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального (https://data.gov.ua/dataset/afe3f1b8-8ef3-4609-8980-d85528fb42cc; http://sfs.gov.ua/datasets.php?d=DFS20190610093942).

Крім того, Постановою № 545 затверджені у новій редакції, зокрема:

Внесено зміни до ряду нормативних документів, в т.ч. у Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку, затверджений постановою КМУ від 22.11.2017 р. № 891 (далі – Порядок).

Змінами встановлено, що електронні документи для наповнення Реєстру, які формуються розпорядниками акцизних складів та надсилаються до Реєстру за місцем розташування акцизного складу, містять, зокрема:

- зведені за добу підсумкові облікові дані щодо:

 • обсягів фактичних залишків пального на початок та кінець звітної доби та добового обсягу обігу пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД у літрах, приведених до температури 15 градусів по Цельсію, у розрізі всіх наявних у розпорядника акцизного складу акцизних складів з уніфікованою нумерацією – для усіх розпорядників акцизних складів, крім зазначених в абзаці третьому цього підпункту;
 • добового фактичного обсягу реалізованого пального у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД у літрах, приведених до температури 15 градусів по Цельсію, – для розпорядників акцизних складів, на акцизних складах яких провадиться діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші, з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову підакцизну продукцію (пальне) (пп.5 п. 5 Порядку).

- інформацію про такі ознаки акцизного складу:

 • акцизний склад, на якому провадиться діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову підакцизну продукцію (пальне), обладнаний лише витратомірами в кожному місці відпуску готової підакцизної продукції (пального) шляхом наливу з такого акцизного складу;
 • акцизний склад, на якому здійснюється виключно зберігання та реалізація пального, що отримується та реалізується виключно у тарі виробника без зміни розфасовки, а також скрапленого газу природного, бензолу, метанолу, не обладнаний витратомірами та рівнемірами (пп. 8 п. 5 Порядку);

- інформацію про обсяги залишків пального, що розташовані на акцизному складі в тарі, балонах, упаковці, про добовий обсяг реалізованого пального в тарі, балонах, упаковці (пп. 9 п. 5 Порядку);

- інформацію про дні, в які акцизний склад не працює (пп. 10 п. 5 Порядку).

Звертаємо увагу наших користувачів, що у програмі M.E.Doc у зв’язку з цим вийдуть нові форми (оновлення 11.01.012):

 • F/J 0210301 Довідка про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри;
 • F/J 0210401 Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального.

Зазначені довідки будуть знаходиться у розділі Облік акцизного податку – Реєстр акцизних документів (пальне) програми М.E.Doc.

Інфографіка щодо роботи в системі СЕАРП та СЕ