вгору

Затверджено Порядок заповнення реквізиту Призначення платежу для сплати податків і зборів

Мінфін затвердив наказ від 22.03.2023 р. № 148 «Про затвердження Порядку заповнення реквізиту "Призначення платежу" платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення» (далі – Наказ № 148).

Цей наказ набрав чинності з 01.04.2023 року, крім п. 3, який набирає чинності з 01 липня 2023 року.

Наказом № 148, зокрема, передбачено:

 • затвердити Порядок заповнення реквізиту "Призначення платежу" платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення, що додається;
 • внести зміни до п. 1 розд. I Порядку заповнення реквізиту "Призначення платежу" розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок, затвердженого наказом Мінфіну від 24.07.2015 р. № 666, доповнивши абзацом першим такого змісту:

"1. Цей Порядок застосовується у разі використання неструктурованого формату реквізиту "Призначення платежу" відповідно до міжнародного стандарту ISO 20022.".

Згідно з п. 3 Наказу № 148, який набере чинності з 01.07.2023 року, передбачено визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:

 • від 24.07.2015 року № 666 "Про затвердження Порядку заповнення реквізиту "Призначення платежу" розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок";
 • від 05.09.2016 року № 811 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів";
 • від 11.03.2019 р. № 104 "Про внесення змін у додаток до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів";
 • від 31.12.2020 р. № 847 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року № 666".

Водночас Мінфін підготував вже зміни до щойноприйнятого Наказу № 148. Зміни затверджені наказом від 29.03.2023 р. № 159 (набирає чинності з дня його офіційного опублікування), однак на час написання цього матеріалу ще не опубліковано.

Тож, Порядком заповнення реквізиту "Призначення платежу", затвердженим Наказом № 148, передбачено, зокрема, наступне.

Обов'язковим реквізитом платіжної інструкції є реквізит "Призначення платежу", під час заповнення якого для платника у разі сплати податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави на бюджетний / небюджетний / єдиний / депозитний рахунок передбачено поля встановленого формату (п. 1 розд. II Порядку):

 • "Код виду сплати";
 • "Додаткова інформація запису";
 • "Номер рахунку" (у разі сплати на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім'я ДПС);
 • "Сума податку" (у разі сплати на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім'я ДПС);
 • "Інформація про податкове повідомлення (рішення)" (у разі сплати на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім'я ДПС);
 • "Тип" (у разі сплати за оренду державного майна).

Під час сплати податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави на бюджетні / небюджетні / єдиний / депозитний рахунки платник у реквізиті "Призначення платежу" платіжної інструкції заповнює з переліку полів, наведених у п. 1 розд. II цього Порядку, такі поля:

· "Код виду сплати";

· "Додаткова інформація запису".

У полі "Код виду сплати" платник заповнює код виду сплати, визначений Переліком кодів видів сплати, які використовуються платниками, згідно з додатком 1 до цього Порядку.

У полі "Додаткова інформація запису" платник заповнює інформацію щодо переказу коштів у довільній формі. Суб'єкти господарювання, які проводять господарську діяльність на підставі ліцензії та/або спеціального дозволу, зазначають інформацію щодо звітного (податкового) періоду, за який сплачуються податкові зобов'язання, та дозвільного документа (вид дозвільного документа, номер, дата).

Наприклад, якщо напрям сплати: податкове зобов'язання з податку на прибуток за I квартал 2022 року, то по-новому реквізит "Призначення платежу" заповнюється так: Код виду сплати – 101, Додаткова інформація записуподаток на прибуток за I квартал 2022 року.

При сплаті коштів на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім'я ДПС, платник у реквізиті "Призначення платежу" платіжної інструкції може:

1) не визначати напрям/напрями спрямування коштів з єдиного рахунка на бюджетні/небюджетні рахунки.

У такому випадку платник у реквізиті "Призначення платежу" платіжної інструкції заповнює тільки поле "Додаткова інформація запису" з інформацією щодо переказу коштів у довільній формі.

2) самостійно визначити напрям/напрями спрямування коштів з єдиного рахунка на бюджетні/небюджетні рахунки.

Звертаємо увагу наших читачів:

Приклади заповнення реквізиту "Призначення платежу" в різних випадках наведено у тексті цього Порядку.

Перелік кодів видів сплати, які використовуються платниками затверджено у Додатку 1 до цього Порядку.

-  Перелік кодів видів сплати, які використовуються органами виконавчої влади затверджено у Додатку 2 до Порядку.

Водночас ДПСУ повідомила, що для всіх платників запроваджено перехідний період, який надає можливість до 01 липня 2023 року при сплаті податків, зборів, єдиного внеску використовувати і старий формат реквізиту «Призначення платежу».