вгору

Затверджено зміни до декларації з податку на прибуток

Мінфін затвердив зміни до форми податкової декларації з податку на прибуток з метою приведення її у відповідність до чинного законодавства.

Нагадаємо, що проект наказу щодо змін до форми декларації з податку на прибуток був розроблений ще у квітні.

Які ж саме зміни відбудуться у формі декларації з податку на прибуток?

1) Перейменування рядка 5 "Код за ЄДРПОУ" на «Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта».

Відтепер у даному рядку будуть зазначати код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття такого номера і мають відповідну відмітку у паспорті).

2) У рядку 9 заміна слова «інвалід» словами «особа з інвалідністю».

3) Рядок 9 декларації доповнили новою позицією «платника єдиного податку».

4) Доповнили додаток ЗП новим рядком 16.5  такого змісту: «Сума сплаченого за поточний податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), що класифікуються у товарних підкатегоріях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД, якщо вони були використані для транспортних засобів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 згідно з УКТ ЗЕД. Залишок суми, не врахований у зменшення за поточний податковий (звітний) період, не зменшує податок на прибуток у наступних податкових (звітних) періодах (пункт 15 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)».

5) Додаток РІ до рядка 03 РІ декларації виклали в новій редакції.

Наказ від 19.10.2018 р. № 842 набере чинності після офіційного опублікування. Однак на 07.12.2018р. даний наказ ще неопублікований.