вгору

Зберігання пального для генератора під час ВС

Нагадаємо нашим читачам, що Законом України від 13.12.2022 р. № 2836-IX було внесено доповнення до ст. 18 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 р. № 481/95-ВР, якими визначено, що на період дії воєнного стану на території України та протягом 30 днів з дня його припинення або скасування: 

  1. суб’єкт господарювання має право зберігати пальне, яке споживається для заправлення електрогенераторної установки в обсязі до 2000 літрів на кожному об’єкті, що забезпечений електрогенератором, без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензії на право зберігання пального, результатів надання інших адміністративних послуг); 
  1. зберігання пального, яке споживається для заправлення електрогенераторної установки в обсязі понад 2000 літрів на кожному об’єкті, що забезпечений електрогенераторною установкою, здійснюється суб’єктом господарювання на підставі безоплатного подання до територіальних органів ДПС, декларації про провадження господарської діяльності із зберігання пального (далі – декларація). 

У декларації зазначаються відомості про суб’єкта господарювання, зокрема, але невиключно, для юридичної особи - організаційно-правова форма, повне і скорочене найменування (за наявності), ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи або його уповноваженого представника, загальну місткість резервуарів та ємносте, що використовуються для зберігання пального, та їх фактичне місцезнаходження. 

Декларація подається у довільній формі за вибором суб’єкта господарювання нарочно, поштою або в електронному вигляді, в порядку, встановленому ст. 42 Податкового кодексу України

Право на зберігання пального, яке споживається для заправлення електрогенераторної установки в обсязі понад 2000 літрів на кожному об’єкті, що забезпечений електрогенераторною установкою, набувається з моменту подання декларації до територіальних органів ДПС. 

У разі якщо в період дії воєнного стану на території України та протягом тридцятиденного строку з дня його припинення або скасування контролюючим органом буде виявлено факти зберігання суб’єктом господарювання пального в обсягах понад 2000 літрів без отримання ліцензії та за відсутності належним чином поданої декларації, до такого суб’єкта господарювання застосовується відповідальність, передбачена ст. 17 цього Закону за здійснення зберігання пального без ліцензії (штраф – 500 тис. грн). 

Також податківці ГУ ДПС у Дніпропетровській області зазначили, що оскільки облік пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового здійснюється автоматично, тому суб’єкти господарювання – зберігачі пального для електрогенераторних установок повинні бути внесені в електронний реєстр суб’єктів господарювання, які мають право зберігати таке пальне, без наявності відповідної ліцензії. Суб’єкти господарювання, у яких об’єм складів більше 2000,0 літрів, обліковуються за деклараціями, а суб’єктам господарювання, у яких об’єм складів не перевищує 2000,0 літрів, необхідно звернутись до ДПС будь- яким засобом зв’язку. 

Платники акцизного податку при заповненні акцизної накладної на відвантаження пального для електрогенераторних установок у верхній лівій частині акцизної накладної зазначають: 

  • у полі «Коди операцій» – «3 - суб’єкт господарювання не платник»; 
  • у полі «Умови оподаткування» – ознака щодо умови оподаткування пального «0 - оподатковується на загальній системі»; 
  • у полі «Напрям використання» – напрям «0 – загальний напрям». 
  • У полі «Адреса місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, на якому суб’єкт господарювання – не платник податку зберігає пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки (код операції – «3» та напрям використання – або «0» або «9» або «10» або «15»)» зазначається адреса де буде зберігатись пальне для електрогенераторних установок. 

Нагадуємо, що з 01.08.2023 року діють нові форми акцизних накладних, які доступні до заповнення у програмі M.E.Doc

  • J/F1203203 – Акцизна накладна форми "П"; 
  • J/F1203403 – Акцизна накладна форми "C". 

Про те, як створити та зареєструвати Акцизну накладну для пального, читайте тут