вгору

Змінено Порядок формування плану - графіку податкових перевірок

24.05.2018

Держава: звітність та податки

Порядок формування плану-графіку податкових перевірок, затверджений наказом Мінфіну від 02.06.2015 р. № 524, викладено у новій редакції відповідно до наказу Мінфіну від 26.03.2018 р. № 386.

У новій редакції Порядку зазначено, що план-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу ДФС, до 25 грудня року, що передує року, в якому проводимуться такі документальні планові перевірки. Оновлення річного плану-графіка здійснюється у разі його коригування.

Звертаємо увагу! Вимогу щодо щорічного (на заміну квартальному) планування органами ДФС документальних планових перевірок у плані-графіку їх проведення, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДФС до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі перевірки, встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. № 1109.

Цей Порядок стосується платників податків - юридичних осіб, фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів; платників податків - фізичних осіб.

При коригуванні плану-графіка враховуються показники за останній податковий (звітний) період.

До плану-графіка включаються платники податків, які за результатами господарської діяльності мають найбільші ризики несплати до бюджету податків та зборів, платежів.

Критерії відбору до плану - графіку

Критерії відбору поділяються, як і раніше, на високий ступінь ризику, середній та низький.

При цьому, ознаки критеріїв відбору зазнали змін. Зокрема, доповнено критерії відбору платників податків - юридичних осіб з високим ступенем ризику такими критеріями, як: здійснення операцій з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) нижче собівартості; зростання удвічі та більше кредиторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги) протягом двох попередніх (звітних) років при зростанні запасів; інші операційні витрати перевищують суму матеріальних затрат та витрат на оплату праці. Перенесено такий критерій, як декларування від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток протягом двох податкових (звітних) періодів, з високого до середнього ступеня ризику, тощо.

Повний перелік критеріїв відбору для:

  • платників податків - юридичних осіб, фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів – знаходиться у розділі ІІІ Порядку;
  • платників податків - фізичних осіб – у розділі IV Порядку;
  • платників податків - юридичних осіб щодо правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – у розділі V Порядку.

Наказ набирає чинності з дня його опублікування.