вгору

Змінено строки зберігання первинних документів

Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» від 20.03.2023 р. № 2970-IX (далі – Закон № 2970), який набере чинності на наступний день після офіційного опублікування, за винятком окремих статей. Вищевказаним законом оновлено редакцію п. 44.3 ст. 44  Податкового кодексу України (далі – ПКУ), відповідно до якої  платники податків зобов’язані будуть зберігати документи та інформацію, пов’язані із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, упродовж визначених законодавством строків, але не менше:

– 2555 днів (7 років) – для документів та інформації, необхідних для податкового контролю відповідно до ст. 39 і 39-2  ПКУ;

1825 днів (5 років) – для первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством, що складаються особами, визначеними п. 133.1, пп. 133.2.2 та п. 133.4 ПКУ, а також юридичними особами, які обрали спрощену систему оподаткування, за винятком документів, до яких застосовується більш тривалий строк зберігання згідно з пп. 44.3.1 ПКУ;

– 1095 днів (3 роки) – для інших документів, на які не поширюються вимоги пп. 44.3.1 та 44.3.2 ПКУ;

– 1095 днів – для документів, пов’язаних з виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, включаючи дозвільні документи.

Про це інформує ГУ ДПС в Івано-Франківській області.

Строки зберігання документів та інформації, визначені оновленим п. 44.3 ПКУ, розраховуються з дня подання податкової звітності чи іншої звітності, передбаченої ПКУ, для складення якої використовуються зазначені документи та/або інформація, а в разі її неподання – з передбаченого ПКУ граничного строку подання такої звітності, а для документів, пов’язаних з виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, – з дня здійснення відповідної господарської операції (для відповідних дозвільних документів – з дня завершення строку їх дії).

У разі ліквідації платника податків документи, визначені п. 44.1 ПКУ, за період діяльності платника податків не менш як 1825 днів (2555 днів – для документів та інформації, необхідних для здійснення податкового контролю відповідно до ст. 39 та 39-2 ПКУ), що передували даті ліквідації платника податків, у встановленому законодавством порядку передаються до архіву.

Визначені п. 44.3 ПКУ строки зберігання документів та інформації продовжуються на період зупинення відліку строку давності у випадках, передбачених п. 102.3 ПКУ.

 Пунктом  4 розд. II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2970 установлено, що нові вимоги щодо 1825-денного мінімального строку зберігання документів, передбачені п. 44.3 ПКУ, застосовуються до документів, які розроблено:

  • до дня набрання чинності цим Законом, строк зберігання яких не закінчився на день набрання чинності цим Законом;
  • починаючи з дня набрання чинності цим Законом;
  • особою, стосовно якої на день набрання чинності цим Законом розпочато, але не завершено процедуру припинення (ліквідації);
  • особою, стосовно якої прийнято рішення про ліквідацію після набрання чинності цим Законом.

Закон № 2790 набирає чинності з 28.04.2023 р., крім окремих статей (опублікований в "Голос України" 27.04.2023 р.)

Про прийняття цього Закону ми повідомляли тут.