вгору

Зміни до деяких П(С)БО, Плану рахунків та Інструкції про його застосування: є проект наказу Мінфіну

23.04.2019

Держава: звітність та податки

Мінфін оприлюднив проект наказу «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» (далі – проект наказу).

Нагадаємо, з метою імплементації положень Директиви Європейського Парламенту та Ради Європейського союзу від 26.06.2013 р. № 2013/34/ЄС (далі – Директива ЄС № 2013/34/ЄС) Законом України від 05.10.2017 р. № 2164-VIII внесено зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон).

Тому виникла необхідність внесення змін до деяких нормативно-правових актів Мінфіну з бухобліку.

Проектом наказу пропонується внести зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. № 291 (далі – Інструкція № 291), П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, затвердженого наказом Мінфіну від 19.04.2001 р. № 186 (далі – План рахунків № 186), П(С)БО 31 «Фінансові витрати», та НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зокрема щодо:

1) застосування категорій підприємств, визначених Законом, для яких встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати;

2) відображення в балансі малими підприємствами нематеріальних активів відповідно до вимог Директиви ЄС № 2013/34/ЄС;

3) приведення Інструкції № 291 у відповідність до Плану рахунків № 186 в частині застосування рахунків 9 класу.

Передбачається, що наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.