вгору

Зміни до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами

ДПСУ на своєму сайті оприлюднила наказ Мінфіну «Про затвердження змін до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами» (далі - проект наказу). 

Проект наказу розроблено з метою приведення положень у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації» від 01.12.2022 р. № 2801-ІХ (далі - Закон № 2801). 

Проектом наказу запропоновано внести зміни до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, зокрема в частині приведення термінів та їх визначень у відповідність до Закону № 2801. 

Так, Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами доповнено: 

  • п. 2 розділу ІІ новим абзацом - створення електронного документа завершується накладанням на нього кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису та печатки (за наявності) підписувача (підписувачів).  

У разі створення електронного документа з використанням більш як одного електронного підпису та/або більш як однієї електронної печатки його створення завершується накладанням електронного підпису або електронної печатки останнім підписувачем чи створювачем електронної печатки відповідно до технології створення такого електронного документа; 

  • п. 3 розділу ІІ, яким визначено, що після накладання кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису та печатки (за наявності), що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису та кваліфікованому сертифікаті електронної печатки, автор здійснює шифрування електронного документа з дотриманням вимог до форматів криптографічних повідомлень, затверджених в установленому законодавством порядку, та надсилає його у форматі (стандарті) з використанням засобів електронного зв’язку до адресата протягом операційного дня; 
  • п. 7 розділу ІІ щодо автоматизованої перевірки електронного документа, яка включає 
  • підтвердження дійсності кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису та печатки (за наявності), що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису та кваліфікованому сертифікаті електронної печатки, за умов, встановлених Законом України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги; 
  • перевірку обов’язковості та послідовності накладання на електронний документ кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису та печатки (за наявності), що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису та кваліфікованому сертифікаті електронної печатки підписувачів, у встановленому порядку. 
  • п. 13 розділу ІІ викладено у такій редакції - оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». 
  • п. 1 розділу ІІІ доповнено абзацом такого змісту - керівник зобов’язаний для надання кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису на електронні документи при їх передачі до контролюючого органу використовувати особистий ключ, кваліфікований сертифікат якого надано керівником до контролюючого органу першим будь-яким електронним документом або повідомленням про надання інформації щодо кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису.  

Цей наказ набирає чинності з 01 числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.