вгору

Зміни до Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК – з 30.09.2023

Мінфін наказом від 14.07.2023 р. № 394 (далі – Наказ № 394) затвердив Зміни до Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Мінфіну від 12.12. 2019 р. № 520. 

Цей наказ набирає чинності через 15 днів з дня його офіційного опублікуванн (опубліковано в Офіційному віснику України 15.09.2023), отже наказ буде чинний з 30.09.2023 року. 

Зазначимо, що до Наказу № 394 Мінфіном були внесено зміни наказом від 04.08.2023 № 428, який також набере чинності з 30.09.2023 року. 

Які основні зміни передбачені: 

1. Уточнено назву комісій регіонального рівня. А саме, Рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Реєстрі, реєстрацію яких зупинено, приймають комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі територіальних органів ДПС (зараз –  комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі головних управлінь Державної податкової служби України в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДПС). 

2. Уточнено норми законодавства. Комісія регіонального рівня надсилає рішення платнику податку на додану вартість засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Кодексу та Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронні довірчі послуги". Зараз – в порядку, встановленому статтею 42 глави 1 розділу II Кодексу. 

3. Пункт 5 викладено у новій редакції.  

Так, платник податку, який склав ПН/РК, реєстрацію яких зупинено, для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації таких ПН/РК може подати такі документи: 

  • договори, у тому числі зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них; 
  • договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції; 
  • первинні документи щодо постачання / придбання товарів / послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи, інвентаризаційні описи, у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм і галузевої специфіки, накладні; 
  • розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків; 
  • документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством; 
  • інші документи, що підтверджують інформацію, зазначену у податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено в Реєстрі. 

У разі, коли у квитанції до ПН/РК зазначено код товару/послуги згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності/умовним кодом товару/Державним класифікатором продукції та послуг, операція за яким стала підставою для зупинення реєстрації ПН/РК, платник податку має право подати письмові пояснення та копії документів виключно до такої операції. 

Подання письмових пояснень та копій документів до РК, у яких передбачено зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, має право ініціювати отримувач (покупець), для чого: 

  • отримувач (покупець) надсилає такі пояснення та копії документів постачальнику (продавцю) через електронний кабінет в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису; 
  • постачальник (продавець) подає такі пояснення та копії документів з накладенням кваліфікованого електронного підпису до контролюючого органу; 
  • отримувачу (покупцю) надходить в електронний кабінет інформація щодо дати подання пояснень та копій документів постачальником (продавцем) і результату розгляду комісією регіонального рівня таких пояснень та копій документів.". 

4. Також викладено у новій редакції п. 7 та п. 9 Порядку. Внесено зміни у додаток 1 (Рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних), викладено у новій редакцій Додаток 2 (Повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією з питань зупинення реєстрації ПН/РК). До речі, в нову редакцію Додатка 2 були внесені зміни згідно з Наказом № 428.