вгору

Зміни до Порядку складання та форми Звіту про КО

ДПСУ листом від 20.02.2024 р. № 4574/7/99-00-21-02-03-07 повідомила таке. 

З метою удосконалення контролю за дотриманням умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» наказом Мінфіну «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» від 07.12.2023 р. № 673 (далі – Наказ № 673), зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 27.12.2023 р. № 725 (далі – Наказ № 725):  

До відома! 06.02.2024 р. в Офіційному віснику України № 11 опубліковано і набрали чинності Накази № 673 і № 725.  

Наказ № 673 виданий з метою реалізації пп. 39.4.2  і п. 46.6 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та передбачає удосконалення контролю за дотриманням умов КО принципу «витягнутої руки».  

Зміни у звіті КО 

Форма Звіту КО зазнала суттєвих змін, зокрема:  

 • у графі 2 «Платник» – у разі подання Звіту КО нерезидентом, який здійснює госпдіяльність на території України через постійне представництво, за постійне представництво зазначається повне найменування такого нерезидента;  
 • у графі 3 «Податковий номер» – при поданні Звіту КО нерезидентом, який здійснює госпдіяльність на території України через постійне представництво, за постійне представництво зазначається обліковий податковий номер та основний код економічної діяльності такого нерезидента;  
 • форму Звіту КО доповнено новими графами 7, 7.1–7.3, 8, 8.1– 8.4. 

У таблиці «Загальні відомості про контрольовані операції», зокрема, назву: 

 • графи 2 змінено на «Повне найменування особи, яка бере участь у контрольованій операції»;  
 • графи 4 – на «Цифровий код країни реєстрації»;  
 • графи 5 – на «Загальна сума контрольованих операцій з контрагентом (всього) (грн)».  

До форми Додатку до Звіту КО «Відомості про особу, що здійснює контрольовані операції» внесені такі зміни:  

 • черговість заповнення інформаційних граф «Місцезнаходження особи» та «Код особи»;  
 • розташування графи «Код(и) підстав(и) віднесення операції до контрольованої», яка передбачає обов’язкове заповнення хоча б однієї підстави, а за наявності кількох підстав – віднесення госпоперацій до контрольованих з обов’язковою відміткою про всі такі підстави (примітка «і»);  
 • порядок відображення та збереження інформації щодо кодів підстав, а саме:  

а) кожен код підстави заповнюється в окремій комірці – позначкою «+»;  

б)  змінено порядок відображення та збереження інформації щодо коду підстави «010», що передбачає обов’язкове заповнення ознаки пов’язаності осіб: напроти «так» відмічається позначкою «+», в іншому випадку напроти «ні» відмічається позначкою «+» (примітка «2»). Якщо заповнюється комірка «ні», то обов’язково має бути заповнено одне або декілька полів з «015», «020», «030», «040», «050»;  

 • графа «Код(и) ознак(и) пов’язаності особи (зазначаються значення з інтервалу від 501–518, 523, 524)» передбачає в разі здійснення платником податків КО з пов’язаними особами – нерезидентами заповнення хоча б одного з кодів ознак пов’язаності осіб, за наявності кількох ознак пов’язаності осіб – обов’язкова відмітка всіх таких кодів (примітка «З»).   

У таблиці «Відомості про контрольовані операції»:  

 • змінено назву графи 1 «Номер з/п контрольованої операції4», що заповнюється наростаючим порядковим номером рядка при їхньому додаванні в таблицю залежно від кількості контрагентів – сторін контрольованих операцій. Якщо додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний період подано, зазначається спочатку порядковий номер контрольованої операції в графі 15 такого додатка (примітка «4»);  
 • у графі 5 «код товару за УКТ ЗЕД5» зазначається код товарної підкатегорії згідно із Законом України «Про Митний тариф України» (примітка «5»);  
 • у графі 6 «код послуги згідно з Класифікацією зовнішньоекономічних послуг6», якщо контрагентом у контрольованих операціях є резидент України, зазначається код предмета операції за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010 (примітка «6»);  
 • змінено назву об’єднаних граф 7–8 «Контракт (договір)/Доповнення (зміни) до контракту (договору)»;  
 • назву графи 11 «Умови постачання (Інкотермс)» змінено і розподілено на 2 графи, зокрема, наявні графа 11 «код умови постачання згідно з Інкотермс» та графа 11.1 «місце постачання»;  
 • у графі 17 «Кількість7» у разі, якщо предметом КО є фінпослуги з надання/отримання кредиту, депозиту, позики зазначається сума відсотків, нарахованих або отриманих під час відповідної КО, у валюті контракту (примітка «7»);  
 • у графі 17.1 «кількість згідно з контрактом» у разі, якщо код типу предмета операції, зазначений у графі 3, дорівнює 205 або 206, зазначається сума кредиту, депозиту, позики згідно з умовами контракту у валюті контракту (примітка «7»);  
 • графу 19 «Код валюти» доповнено графою 19.1 «Курс валюти на дату відображення контрольованої операції у бухгалтерському обліку».  

Зміни до Порядку складання Звіту KO 

Розд. І доповнено новим п. 8. Нерезидент, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, подає Звіт за основним місцем обліку постійного представництва.  

Якщо нерезидент має два чи більше постійних представництв, то нерезидент складає та подає окремий Звіт щодо кожного постійного представництва за їхнім основним місцем обліку.  

У розд. II:  

 • змінено редакцію таких рубрик/позицій:  

- п. 2 – «У графі 2 зазначається повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами. У разі подання Звіту нерезидентом, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, зазначається повне найменування такого нерезидента.»;  

- абз. другого п. 3 – «Платник податків, який не має коду за ЄДРПОУ, зазначає обліковий номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом.»;  

- п. 3 доповнено новим абзацом – «У разі подання Звіту нерезидентом, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, зазначається обліковий номер та основний код економічної діяльності такого нерезидента.»;  

- п. 4 доповнено новим реченням – «У разі подання Звіту нерезидентом, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, зазначається місцезнаходження такого нерезидента в Україні.»;  

- п. 5 – «У графі 5 зазначається контролюючий орган, до якого подається Звіт. У разі подання Звіту нерезидентом, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, зазначається контролюючий орган за основним місцем обліку постійного представництва.»;  

- доповнено новими п. п.7 та 8:  

Графа 7 заповнюється лише нерезидентом. У графах 7.1–7.3 зазначається назва та код країни реєстрації нерезидента (за Переліком кодів країн світу для статистичних цілей), найменування контролюючого органу за основним місцем обліку нерезидента.  

Графа 8 заповнюється лише у разі подання Звіту нерезидентом, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво.  

У графах 8.1–8.4 зазначається повне найменування, код ЄДРПОУ або ідентифікатор об’єкта оподаткування (за відсутності коду ЄДРПОУ), місцезнаходження постійного представництва, найменування контролюючого органу за основним місцем обліку постійного представництва.  

У розд. III:  

 • п. 3 доповнено другим реченням: «У разі подання Звіту нерезидентом, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, зазначається код такого нерезидента в країні реєстрації.».  
 • п. 4 після слів «контрольованої операції» доповнено «(у разі подання Звіту нерезидентом, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, зазначається код країни реєстрації нерезидента)».  

У п. 4 розд. IV:   

 • у пп. 1 поле «Повне найменування особи» замінено на «Повне найменування особи, яка бере участь у контрольованій операції»;  
 • змінено редакцію пп. 4 – ««Цифровий код країни реєстрації» – код країни відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32, який повинен збігатися з цифровим кодом країни реєстрації, зазначеним у графі 4 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини Звіту;»;  
 • змінено редакцію пп. 6 – ««Код(и) підстав(и) віднесення операції до контрольованої» – код відповідно до додатка 1 до цього Порядку. Обов’язково має бути заповнена хоча б одна підстава, а в разі наявності кількох підстав віднесення господарських операцій до контрольованих в обов’язковому порядку відмічаються всі такі підстави.»;  
 • п. 10 доповнено – «Якщо код типу предмета операції, зазначений у графі 3, дорівнює 201 або 209, у графі 5 в обов’язковому порядку зазначається код товару відповідно до УКТ ЗЕД.»;  
 • п. 11 доповнено  – «Якщо код типу предмета операції, зазначений у графі 3, дорівнює 204, 205, 206 або 207, у графі 7 в обов’язковому порядку зазначається КЗЕП.»;  
 • змінено редакцію п. 12 – «У графах 7 та 8 зазначається інформація про контракт (договір)/доповнення (зміни) до контракту (договору), згідно з яким здійснювалась контрольована операція. У разі здійснення контрольованої операції без контракту (договору) зазначаються реквізити документа, на підставі якого проводилась контрольована операція.  

У разі здійснення КО з урахуванням умов доповнення (зміни) до контракту (договору) зазначається інформація про таке доповнення (зміни) до контракту (договору).»;  

 • змінено редакцію п. 15 – «У графі 11 зазначається код умови постачання товару при здійсненні зовнішньоекономічних операцій відповідно до правил «Інкотермс».  

У разі заповнення граф 7 та 8 інформацією про доповнення (зміни) до контракту (договору) у графі 11 зазначається інформація щодо умов постачання товару з урахуванням такого доповнення (зміни) до контракту (договору).  

У графі 11.1 відповідно до правил «Інкотермс» зазначається назва місця постачання товарів (місця призначення).  

У разі заповнення граф 7 та 8 інформацією про доповнення (зміни) до контракту (договору) у графі 11.1 зазначається інформація щодо назви місця постачання товарів (місця призначення) з урахуванням такого доповнення (зміни) до контракту (договору).»;  

 • п. 21 доповнено – «У графі 17.1 зазначається сума кредиту, депозиту, позики згідно з умовами контракту у валюті контракту, якщо код типу предмета операції, зазначений у графі 3, дорівнює 205 або 206.»;  
 • змінено редакцію п. 23 – «У графі 19 зазначається код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року №34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269). У разі застосування гривні як валюти контракту (договору) зазначається код 980.  

У графі 19.1 зазначається офіційний курс гривні до іноземної валюти на дату відображення контрольованої операції у бухгалтерському обліку.».  

У п. 4 розд. V: доповнено – «У графі 17.1 зазначається загальна сума кредиту, депозиту, позики згідно з умовами контракту у валюті контракту, якщо код типу предмета операції, зазначений у графі 3, дорівнює 205 або 206.».  

Отже, Звіт про КО, здійснені платниками податків протягом 2023 звітного року, має бути складений та поданий до ДПС за оновленою формою та у Порядку, затвердженими Наказом № 673.   

Водночас Звіти про КО, здійснені платниками податків протягом 2023 звітного року, подані платниками до набрання чинності Наказом № 673 та розробки відповідних e-форматів для надання Звіту про КО за оновленою формою, вважаються дійсними. 

Про це інформує Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП.