вгору

Зміни до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

Мінфін наказом від 18.01.2024 р. № 23 вніс зміни до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України. 

Наказом викладено в новій редакції Порядок відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затверджений наказом Мінфіну від 22.06.2012 року № 758.  

Змінами передбачено Державній казначейській службі України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим наказом забезпечити переукладення з клієнтами договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування відповідно до вимог цього наказу. 

У разі неможливості переукладення договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування з клієнтами, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих, і не здійснюють свою діяльність у штатному режимі, у визначений вище строк, забезпечити переукладення таких договорів протягом трьох місяців з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні. 

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

Нова редакція Порядку містить такі розділи: 

І. Загальні положення; 

ІІ. Відкриття рахунків за надходженнями і витратами та формування справ з юридичного оформлення рахунків; 

ІІІ. Відкриття бюджетних / небюджетних рахунків клієнтів та формування справ з юридичного оформлення рахунків; 

IV. Картка зі зразками підписів та відбитка печатки; 

V. Відкриття інших бюджетних рахунків та формування справ з юридичного оформлення рахунків; 

VI. Зміна рахунків клієнтів; 

VII. Закриття рахунків в органах Казначейства. 

Як і раніше, рахунки за надходженнями відкриваються протягом сорока п’яти днів з дня прийняття закону про Державний бюджет України. 

Під час відкриття бюджетних рахунків для операцій з бюджетними коштами розпорядники бюджетних коштів (одержувачі бюджетних коштів) та відокремлені підрозділи / відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), які не мають відкритих рахунків в органі Казначейства, подають такі документи: 

1) заяву про відкриття рахунків (додаток 5 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до картки зі зразками підписів та відбитка печатки, оформленої з дотриманням вимог розділу IV цього Порядку, надано право першого та другого підписів; 

2) картку зі зразками підписів та відбитка печатки (додаток 6 до цього Порядку) відповідно до розділу IV цього Порядку. 

Відокремлені підрозділи/відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) також подають довідку про погодження відкриття рахунка (додаток 7 до цього Порядку) від розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), до складу якого входить відокремлений підрозділ / відокремлений структурний підрозділ. 

Раніше також потрібно було надавати копію довідки про включення розпорядника бюджетних коштів до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів. 

Також читайте про те, що з 01.01.2024 діють нові рахунки для деяких податків.