вгору

Зміни у заповненні реквізитів розрахункового документа на сплату податків

Нагадуємо нашим читачам, що для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків і зборів, ЄСВ та інших платежів Казначейством на ім’я ДПС відкрито єдиний рахунок.

Для зарахування коштів на єдиний рахунок платник повинен буде заповнювати розрахунковий документ відповідно до вимог Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 24.07.2015 року № 666 (у редакції наказу Мінфіну від 31.12.2020 р. № 847, який набере чинності з дня його офіційного опублікування) (далі – Порядок).

Платник під час заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункового документу на переказ коштів на єдиний рахунок (далі – розрахунковий документ) матиме можливість визначати/ не визначати одержувача платежу.

Реквізит «Призначення платежу» розрахункового документа платником у разі визначення одержувача платежу, повинен буде заповнюватися з урахуванням вимог, визначених п. 1 розд. II Порядку, таким чином:

- поле № 1: заповнюється сума цифрами, гривні від копійок відділяються комою «,», копійки позначаються двома знаками. Якщо сума розрахункового документа виражена в цілих гривнях, то замість копійок проставляються два нулі «00». Значення поля має бути більше нуля;

- поле № 2:

 • заповнюється розділовий знак «;»;
 • заповнюється податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті) (має 8-10 знаків у символьному форматі);

- поле № 3:

 • заповнюється розділовий знак «;»;
 • заповнюється код класифікації доходів бюджету / технологічний код єдиного внеску (має 8 цифр);

- поле № 4:

 • заповнюється розділовий знак «;»;
 • заповнюється код адміністративно-територіальної одиниці за КОАТУУ (має 10 цифр);

- поле № 5:

 • заповнюється розділовий знак «;»;
 • заповнюється номер рахунку для зарахування коштів до відповідного бюджету/рахунку для зарахування єдиного внеску (має 29 знаків у символьному форматі);

- поле № 6:

 • заповнюється розділовий знак «;»;
 • заповнюється код одержувача (має 8 цифр);

- поле № 7:

 • заповнюється розділовий знак «;»;
 • заповнюється дата податкового повідомлення-рішення та/або рішення щодо єдиного внеску, за яким здійснюється сплата (формат – ДД.ММ.РРРР). Пробіли (пропуски) недопустимі (наприклад, 01 січня 2021 року подається у вигляді 01.01.2021). Заповнюється платником податків у разі сплати грошових зобов’язань, визначених на підставі податкових повідомлень-рішень та/або рішень щодо єдиного внеску. При цьому поля №3-№6 не заповнюються;

- поле № 8:

 • заповнюється розділовий знак «;»;
 • заповнюється номер податкового повідомлення-рішення / рішення / вимоги/ та/або рішення щодо єдиного внеску, за яким здійснюється сплата. Заповнюється платником податків / єдиного внеску у разі сплати грошових зобов’язань, визначених на підставі податкових повідомлень-рішень та/або рішень щодо єдиного внеску. При цьому поля № 3 - № 6 не заповнюються;

- поле № 9:

 • заповнюється розділовий знак «;»;
 • заповнюється код ознаки платежу;
 • заповнюється виключно платником податків, який сплачує авансові внески з податку на прибуток під час виплати дивідендів або податок, який утримується під час виплати доходів нерезидентам з кодом ознаки «5»;

- поле № 10:

 • заповнюється розділовий знак «;»;
 • заповнюється код ознаки платежу;
 • заповнюється виключно платником податків, який сплачує акцизний податок під час придбання марок або під час погашення податкового векселя з кодом ознаки «6»;

- поле № 11:

 • заповнюється розділовий знак «;»;
 • заповнюється роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Кількість знаків, ураховуючи зазначені вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною поля реквізиту «Призначення платежу» електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України, при цьому використання символу «;» не допускається;

- поле № 12: не заповнюється;

- поле № 13: не заповнюється;

- поле № 14:

 • заповнюється розділовий знак «;»;
 • заповнюється символьний знак «#».

Зазначення знака «#» є обов’язковим.

Під час заповнення платником реквізиту «Призначення платежу» однією сумою без зазначення одержувача коштів, сума такого платежу включається ДПС до реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка з урахуванням черговості сплати, При цьому поле № 3 - № 14 не заповнюється.

Роз’яснення розміщено на сайті ДПС у Тернопільскій області.