вгору

Зміниться розмір штрафів за порушення касової дисципліни: є проект

Мінфін на своєму сайті 03.09.2018 р. оприлюднив проект Закону України «Про деякі питання застосування фінансових санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки».

Законопроектом пропонується відмінити дію Указу Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.1995 року № 436/95.

Водночас ст. 2 зазначеного законопроекту визначено наступні розміри штрафних (фінансових) санкцій у разі порушення суб’єктами господарювання норм з регулювання обігу готівки та порядку ведення касових операцій в національній валюті:

1) за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах – у розмірі 100 відсотків від суми виявленої понадлімітної готівки (зараз – у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день);

2) за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівки – у двократному розмірі неоприбуткованої (не в повному обсязі та/або несвоєчасно оприбуткованої) суми (зараз – у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми);

3) за перевищення встановлених строків використання виданих під звіт готівкових коштів, а також за видачу під звіт готівкових коштів без повного та своєчасного звітування щодо раніше виданих коштів – у розмірі 25 відсотків виданих під звіт сум (зараз такий самий розмір штрафу);

4) за проведення готівкових розрахунків (крім розрахунків, проведених із застосуванням РРО) без видачі одержувачем готівкових коштів документа встановленої форми та змісту (квитанції до прибуткового касового ордера, розрахункової квитанції, іншого передбаченого законодавством документа), який підтверджує сплату особою готівкових коштів, –  у розмірі 200 відсотків сплачених коштів (зараз – у розмірі сплачених коштів).

Зауваження та пропозиції стосовно даного законопроекту можна надавати протягом місяця з дня його оприлюдення у письмовому та електронному вигляді за адресами:

Міністерство фінансів України, вул. Грушевського, 12/2, м. Київ-8, 01008 е-mail: visoven@minfin.gov.ua. 
Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.