вгору

Звіт Примітки - Нематеріальні активи: останні зміни в Таксономії UA МСФЗ XBRL-2022

Нагадаємо нашим читачам, що 19.12.2023 р. булосхвалено електронний формат Таксономії UA МСФЗ XBRL 2022 року для подальшого використання суб’єктами звітування при складанні фінансової звітності в електронному форматі за 2022 рік та проміжної фінансової звітності у 2023 році.  

Розкриття інформації про нематеріальні активи в звіті [823180] Примітки - Нематеріальні активи зазнало значних змін в Таксономії UA МСФЗ XBRL 2022 року. Додано ряд компонентів та їх складових в розрізі поточних вісей «Класи нематеріальних активів за винятком гудвілу» та «Класи нематеріальних активів та гудвілу» для більш розширеного розкриття. 

В статті розкажемо докладно про зміни в цьому звіті. 

Звіт [823180] Примітки - Нематеріальні активи було доповнено новими компонентами і їх складовими згідно з Таксономією UA МСФЗ XBRL 2022 року: 

  1. Ліцензії:  
  •  Ліцензії GSM;  
  •  Ліцензії Універсальної системи мобільного зв'язку;  
  •  Ліцензії LTE;  
  •  Ігрові ліцензії;  
  1. Франшиза.   

До складу існуючого компонента «Авторські права, патенти та інші права на промислову власність, права на обслуговування та експлуатацію» додані складові:  

  •  Права приземлення на летовищі;   
  •  Права на видобуток;  
  •  Права трансляції;  
  •  Права за договорами концесії;   

Рецепти, формули, моделі, дизайнерські проекти та прототипи (цей компонент додано для всіх напрямів, окрім банківського, оскільки в цьому напрямі він був присутній в попередній версії Таксономії UA МСФЗ XBRL 2021 року). 

В таблиці А наведені компоненти та їх складові, що додано як кроки майстра заповнення з 12- 23, 26-33, 36-37 (рис.1, рис. 2).

Звіт Примітки - Нематеріальні активи, зміни в Таксономії

Рис.1

Звіт Примітки - Нематеріальні активи, зміни в Таксономії

Рис.2

Нагадаємо, що перенесення даних із Таблиці А в Таблицю Е звіту [823180] Примітки - Нематеріальні активи відбувається лише за умови, якщо буде заповнено будь-яке поле (комірка) гр. 113-120 Таблиці Е, тому нові кроки додано тільки для таблиці А. 

Всі додані компоненти та їх складові покликані максимально наблизитись до загальної Таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами (Рис. 3).

Звіт Примітки - Нематеріальні активи, зміни в Таксономії

Рис. 3

Водночас,зверніть увагу, що складові компонента «Ліцензія» (а саме: «Ліцензії GSM», «Ліцензії Універсальної системи мобільного зв'язку», «Ліцензії LTE», «Ігрові ліцензії») не є вичерпним списком можливих видів ліцензій, а тому розглядаються не як остаточна сума по наведеному компоненту. У зв’язку з цим, розрахунок для компонента «Ліцензія» не здійснюється, але необхідно розуміти, що наведені в ньому дані в цілому мають бути більше або дорівнювати його складовим. Такий підхід висвітлення інформації в розрізі наданих складових впроваджено лише для виокремлення окремих типів ліцензій та не обмежено певними типами. 

Розрахунок реалізовано для існуючого компонента «Ліцензії та франшизи», як суму нових компонентів «Ліцензії» та «Франшизи». Це можна побачити в «Довідці щодо заповнення полів» відповідного компонента (Рис.4).

Звіт Примітки - Нематеріальні активи, зміни в Таксономії

Рис.4

Аналогічна ситуація і з існуючим компонентом «Авторські права, патенти та інші права на промислову власність, права на обслуговування та експлуатацію». Його нові складові (а саме: «Права приземлення на летовищі», «Права на видобуток», «Права трансляції», «Права за договорами концесії»)  не є вичерпними, а отже розрахунок не здійснюється. Очевидно, що всі ці складові є лише, в тому числі з метою виокремлення певних даних і аналізу, в розрізі наведених авторських прав.  

Висновок: в цілому нові зміни звіту [823180] Примітки - Нематеріальні активи в  Таксономії UA МСФЗ XBRL 2022 року не є суттєвими нововведеннями, а лише  більш деталізують та глибше розкривають компоненти складових звіту. 

Підтвердженням цього також є те, що в розрахунок узагальнюючого компонента «Нематеріальні активи за винятком гудвілу» у всіх напрямках, окрім банківського, було додано лише один компонент: «Рецепти, формули, моделі, дизайнерські проекти та прототипи». В банківському напрямку розрахунок узагальнюючого компонента «Нематеріальні активи за винятком гудвілу» не змінився.