вгору

Звіт про контрольовані операції: основні правила заповнення та контролю

Відповідно до вимог ст. 39 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платники податків, які у 2021 році здійснювали контрольовані операції (далі – КО), мають подати до ДПС Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт).

Звіт подається до 1 жовтня 2022 р., тож останній день подання за 2021 звітний рік – 30.09.2022 р.

https://lh4.googleusercontent.com/ND5D-u_LOJB7-CzGbdYDfIzTpRBcZ9cFNhcMhzAsg5fe3cOcAjHlU9qLxlVGJzE6o0xILiMRg5H90-QRt0bjRicJzQCwepwv46T6od94CRXsGrVUvJPa-kzvJDQqjFx_hEcPMkG3RJ_BofUzuXHzsvZbVsyHnkaL-LqV36ha0NTBdy5uWAuiSU90AQ Звіт подається разом з Повідомленням про участь у міжнародній групі компаній (далі – Повідомлення).

Форму та порядок складання Звіту затверджено наказом Мінфіну від 18.01.2016 р. № 8.

Звіт подається до ДПС засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV та «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 р. № 2155-VIII.

Звіт складається із заголовної, основної частин, додатка (ів) та інформації до додатка (ів), які є невід’ємною частиною Звіту.

У заголовній частині Звіту зазначаються основні реквізити платника податків, який подає Звіт, а в основній частині наводяться загальні відомості про операції з нерезидентами – сторонами КО.

Зважте на те, що кількість додатків до Звіту має відповідати кількості контрагентів, що зазначені в основній частині Звіту. Суми КО в розрізі конкретних контрагентів також повинні співпадати.

Інформація до додатка про пов’язаність осіб заповнюється у випадку наявності КО з пов’язаними особами, у т. ч. через компанії, визначені пп. 39.2.1.5 ПКУ.

Відповідно до вимог п. 39.4 ПКУ Звіт та Повідомлення є формами звітності для податкового контролю за трансфертним ціноутворенням.

Відповідальність платників податків за неподання (несвоєчасне подання) Звіту, Повідомлення, невключення до наданого Звіту усіх КО або надання недостовірної інформації в Повідомленні передбачена ст. 120 ПКУ (див. Таблицю).

Таблиця

Відповідальність платників податків за неподання (несвоєчасне подання) Звіту та Повідомлення

Порушення

Штраф за неподання Звіту та Повідомлення

Норма ПКУ

За неподання Звіту та Повідомлення

300 ПМПО* (для звітного 2021 р. – 681 000 грн (300 × 2270 грн)

п. 120.3

Несвоєчасне подання Звіту та Повідомлення

1 ПМПО, встановленого законом на 1 січня податкового звітного року, за кожен прострочений день (але не більше 300 ПМПО)

п. 120.6

*ПМПО – прожитковий мінімум для працездатної особи, встановлений законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Однак, військовий стан у країні вніс свої корективи. Так, нормами п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ визначено, що у випадку неможливості виконання платниками податків обов’язків щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, платники подають відповідну заяву разом з підтверджуючими документами відповідно до вимог наказу Мінфіну від 29.07.2022 р. № 225 (далі – Порядок № 225), який набув чинності 06.09.2022 р.

https://lh6.googleusercontent.com/dCtoGxpw6H4za5lcyFytKYpnqU4yOp-zsqdIMKve5BVVKi3zFzXuNg-M6As5y_PSSBklqM-G8wb7EpVGf7anNGH3-GqrwdwvqPqV0rM3V1PvU652TrHOriwkbn6dyKYbo2qeF2lAXvHaOhL-4NqRUiQ43jQGZJb_pjkZGJPmwOr7MW6qIkj8RtL_5w Наразі платники податків мають право подати таку заяву з відповідними документами не пізніше 30.09.2022 р., які на дату набрання чинності Порядком № 225 мають можливість подати до контролюючого органу заяву та документи (копії документів), інформацію про відсутність можливості виконання податкових обов’язків.

Для платників податків, які не подали Звіти або які перевіряють вже подані Звіти, радимо переглянути презентаційні матеріали щодо алгоритму заповнення Звіту.

У разі самостійно виявлених помилок у вже поданому Звіті, зокрема, поданні інформації не у повному обсязі, наявності помилок або недоліків, такий платник податків має право подати Звіт з позначкою «звітний новий» до граничного строку його подання, тобто до 30.09.2022 р. Новий Звіт подається за такий самий звітний період та повинен містити повну інформацію про КО, як передбачено при складанні основного Звіту (з урахуванням виправлених помилок).

При цьому ДПС при здійсненні моніторингу та організації контрольно-перевірочних заходів бере до уваги Звіт з позначкою «звітний новий» і штрафні санкції за самостійно виявлені та виправлені платниками податків порушення у даному випадку не застосовуються.

Про це повідомила ДПС.

Нагадаємо нашим читачам, що всі форми звітності зручно подавати у програмі M.E.Doc. Зокрема, Звіт про контрольовані операції (J0104706) та Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (J1800102).