вгору

Звіт з ЄСВ: хто та коли подає додаток 4

22.10.2018

Держава: звітність та податки

Звіт з єдиного соціального внеску формується за правилами, регламентованими:

Звіт формується страхувальником або відповідальною особою страхувальника та включає таблиці, наведені у додатках 4-7 до Порядку.

Роботодавці повинні щомісячно формувати додаток 4 Звіту з ЄСВ (J/F3000412) за найманих працівників та подавати до фіскальних органів протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду.

Додаток 4 Звіту з ЄСВ складається з 9 таблиць, однак не всі з них повинні подавати роботодавці.

Таблиця 1 «Нарахування єдиного внеску»

Таблиця 1 додатка 4 Звіту з ЄСВ формується та подається страхувальниками, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з ФО - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Таблица 5 «Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби»

Таблиця 5 додатка 4 призначена для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб. Таблиця 5 подається страхувальником, якщо протягом звітного періоду:

  • було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) із застрахованою особою;
  • було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;
  • особу було переведено на іншу посаду або роботу у того самого страхувальника;
  • особа вперше вступила на військову службу або закінчила проходження військової служби (із виключенням зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо)) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби;
  • особі надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами (у тому числі особам із числа військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу);
  • особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
  • особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку.

Код класифікатора професій (код КП), код загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів (код ЗКППТР), професійна назва роботи вибираються із довідника, що відповідає національному класифікатору України "Класифікатор професій ДК 003:2010".

Назва посади відповідає запису у трудовій книжці.

Таблица 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам»

Таблиця 6 додатка 4 призначена для формування страхувальниками у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у звітному місяці. Такі відомості формуються з урахуванням кодів категорій застрахованих осіб.

Врахуйте, що графа "Загальна сума нарахованої заробітної плати (нарахованого доходу) (усього з початку звітного місяця)" формується щодо кожної окремої застрахованої особи. Якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої заробітної плати включаються до заробітної плати місяця, у якому були здійснені такі донарахування.

Внесення від’ємних значень сум нарахованої заробітної плати (нарахованого доходу) допускається лише у разі відображення:

  • сум перерахунків заробітку (доходу), що пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх періодах;
  • сторнованих сум відпускних, допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Нарахування відображаються за календарний місяць (з першого по останнє число місяця).

Щодо однієї застрахованої особи допускається декілька записів у таблиці 6 додатка 4, якщо протягом одного звітного періоду застрахованій особі були здійснені нарахування виплат за поточні та майбутні (відпускні, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами), за минулі (тимчасова непрацездатність та перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і нарахування сум заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання якої (яких) перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду – сум середньої заробітної плати за вимушений прогул) періоди.

Інші таблиці додатка 4

Таблиці 2, 8 додатка 4 формуються та подаються лише районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення. 

Таблиці 3, 9 додатка 4 формуються та подаються до органів доходів і зборів страхувальниками, які нараховують та сплачують єдиний внесок за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту.

Таблицю 4 додатка 4 формують та подають до органів доходів і зборів страхувальники, які нараховують та сплачують єдиний внесок за осіб із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової та альтернативної служби), поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, у тому числі тих, які проходять військову службу під час особливого періоду.

Таблиця 7 додатка 4 формується та подається страхувальниками в разі визначення страхувальниками періодів (строків) трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від умов загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періоди страхового стажу, не пов’язані з трудовою та/або професійною діяльністю.

Якщо у страхувальника відсутні робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу, таблиця 7 додатка 4 не формується і не подається до органу доходів і зборів.

Докладно про те, як заповнити та подавати Звіт з ЄСВ у програмі M.E.Doc (Таблиці 1, 5 та 6 додатку 4) читайте у Блозі бухгалтера (Шпаргалка бухгалтера).