вгору

Адміністративний арешт коштів на рахунку платника податків: про що слід знати?

Обставини, за яких може бути застосований адміністративний арешт майна платника податків, визначені п. 94.2 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) 

Відповідно до п. 94.4 ПКУ арешт може бути накладено контролюючим органом на будь-яке майно платника податків, крім майна, на яке не може бути звернено стягнення відповідно до закону, та коштів на рахунку платника податків. 

Арешт коштів на рахунку/електронному гаманці платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду шляхом звернення контролюючого органу до суду (абз. другий пп. 94.6.2 ПКУ). 

Для застосування арешту коштів на рахунку/електронному гаманці платника податків податковий орган подає до суду заяву в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України (далі – КАСУ). Це визначено п. 3 розд. VІІ Порядку застосування адміністративного арешту майна платника податків, затвердженого наказом Мінфіну від 14.07.2017 р. № 632 (далі – Порядок № 632) 

Відповідно до п. 76 розд. V Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою Правління НБУ від 29.07.2022 р. № 163 (далі – Інстркуція № 163), надавач платіжних послуг платника, у якому відкрито рахунок/рахунки платника, уживає заходів щодо забезпечення виконання документа, зокрема, судового рішення про арешт коштів, який надійшов у цей операційний день. 

Надавач платіжних послуг платника здійснює зупинення видаткових операцій за рахунками користувачів на підставі рішення суду, яке винесене за зверненням контролюючого органу і надійшло до надавача платіжних послуг платника безпосередньо від суду або контролюючого органу після отримання рішення суду (п. 31 розд. І Інструкції № 163). 

Підстави для припинення адміністративного арешту майна платника податків визначені у п. 94.19 ПКУ

Звільнення коштів з-під арешту банк, інша фінансова установа, небанківський надавач платіжних послуг, емітент електронних грошей здійснює за рішенням суду. Для звільнення коштів з-під арешту податковий орган звертається до суду протягом двох робочих днів, що настають за днем, коли податковому органу стало відомо про виникнення підстав для припинення такого арешту (п. 2 розд. VІІ Порядку № 632). 

Судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами держвлади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фіз- і юрособами та їх об’єднаннями на всій території України (ч. друга ст. 14 КАСУ). 

Відповідно до п. 84 розд. V Інструкції № 163 надавач платіжних послуг платника приймає до виконання документ, зокрема, судове рішення про зняття арешту з коштів, який надійшов до нього в електронній або паперовій формі. 

Надавач платіжних послуг платника приймає до виконання документ про зняття арешту коштів у паперовій формі, який доставлено до надавача платіжних послуг платника самостійно виконавцем (представником/ повіреним, помічником приватного виконавця), адвокатом, слідчим, представником суду, слідчого судді, прокурора, контролюючого органу або який надійшов рекомендованим або цінним листом, відправником якого є виконавець, слідчий, суд, слідчий суддя, прокурор, контролюючий орган. Надавач платіжних послуг платника встановлює повноваження особи, яка самостійно доставила документ про арешт коштів, у порядку, визначеному в його внутрішніх документах. 

Згідно із Загальними положеннями Інструкції № 163 надавач платіжних послуг платника виконує платіжну інструкцію користувача протягом операційного дня, якщо платіжна інструкція надійшла до нього протягом операційного часу, або в інший строк, якщо це передбачено умовами договору. Надавач платіжних послуг платника виконує платіжну інструкцію користувача, що надійшла до нього після закінчення операційного часу, не пізніше наступного операційного дня або в інший строк, якщо це передбачено умовами договору. 

Отже, адміністративний арешт коштів на рахунку платника податків може бути застосовано виключно на підставі рішення суду. 

З метою звільнення коштів з-під арешту податковий орган звертається до суду протягом двох робочих днів, що настають за днем, коли податковому органу стало відомо про виникнення підстав для припинення такого арешту. 

Після ухвалення судом рішення про зняття арешту з коштів та набрання ним законної сили, таке рішення підлягає обов’язковому виконанню надавачем платіжних послуг. 

Відповідно до п. 31 розд. І Інструкції № 163 надавач платіжних послуг платника здійснює поновлення видаткових операцій за рахунком користувача на підставі рішення податкового керуючого або суду. 

До відома! Діяльність надавачів платіжних послуг регулюється Законом України «Про платіжні послуги»від 30.06.2021 р. № 1591-IX та Інструкцією № 163, а також іншим законодавством України. 

Про це повідомило Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП.