вгору

Адміністрування податку на прибуток - лист від ДПСУ

31 липня 2023 року набрав чинності наказ Мінфіну «Про затвердження Змін до додатків до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» від 07.06.2023 № 302 з урахуванням змін, внесених наказом Мінфіну від 28.06.2023 № 353 (далі - наказ № 302). 

Наказом № 302 затверджено зміни до додатків до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі - Декларація) пов’язані, зокрема, з реалізацією положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг» від 12.01.2023 р. № 2888-ІХ (далі - Закон). 

Законом внесені зміни до Податкового кодексу України (далі - ПКУ), які стосуються, зокрема, викладення у новій редакції абз. другого пп. 141.1.3 та абз. другого пп. 141.1.4 ПКУ, якими визначено різниці для коригування страховиком фінансового результату до оподаткування щодо: 

  • збільшення фінансового результату до оподаткування на позитивну різницю між приростом (убутком) сформованих у відповідному звітному періоді відповідно до МСФЗ страховими резервами, крім тих, що не впливають на формування фінансового результату до оподаткування страховика (за вирахуванням прав вимоги до перестраховиків у страхових резервах), та приростом (убутком) відповідних резервів, розрахованих за методикою, визначеною НБУ (за вирахуванням прав вимоги до перестраховиків у страхових резервах); 
  • зменшення фінансового результату до оподаткування на від’ємну різницю між приростом (убутком) сформованих у відповідному звітному періоді відповідно до МСФЗ страховими резервами, крім тих, що не впливають на формування фінансового результату до оподаткування страховика (за вирахуванням прав вимоги до перестраховиків у страхових резервах), та приростом (убутком) відповідних резервів, розрахованих за методикою, визначеною Національним банком України (за вирахуванням прав вимоги до перестраховиків у страхових резервах). 

 У зв’язку з цим викладено у новій редакції назви різниць у рядках 4.1.1 та 4.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації. 

Крім того, відкориговано: 

  • примітку «8» додатка ТЦ до Декларації уточнено відображення показників сумарних значень граф 17 та 19 додатка ТЦ (суми коригування при продажу (придбанні) товарів (робіт, послуг)), також у графі 3 рядків 37 та 38 додатка ДІЯ до Декларації; 

у додатку КІК до рядка 06.1 КІК Декларації:  

  • виключено рядок із зазначенням звітних (податкових) періодів; 
  • внесені зміни у рядок 06 додатка КІК в частині уточнення формули, що використовується для розрахунку цього показника; 
  • уточнено примітки «1» та «2» у додатку ДІЯ до рядка 06.3 ДІЯ Декларації щодо відповідності показників, відображених у графах 3 рядків 37 та 38 додатка ДІЯ сумарним значенням граф 17 та 19 додатка ТЦ до Декларації. 
    Щодо звітування за оновленою формою Декларації. 

Пунктом 46.6 ПКУ передбачено, якщо в результаті зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення. 

Таким чином платники податку на прибуток матимуть змогу подати Декларацію за оновленою формою, починаючи зі звітного (податкового) періоду - 2023 рік. 

Про це повідомила ДПСУ листом від 07.08.2023 р. № 19100/7/99-00-21-02-01-07. 

Про зміни до декларації з податку на прибуток підприємств читайте в Блозі бухгалтера та на нашому Телеграм-каналі.