вгору

Акцизний податок з електроенергії: яких змін чекати з 1 липня

Нагадуємо нашим користувачам, що з 1 липня 2019 року набирають чинності зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII. Це, зокрема, розширює коло платників акцизного податку з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів.

Так, відповідно до п. 212.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платниками акцизного податку з електричної енергії є:

- особа, яка виробляє підакцизні товари на митній території України, у тому числі з давальницької сировини;

- особа - суб’єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари на митну територію України;

- оптовий постачальник електричної енергії;

- виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза оптовим ринком електричної енергії.

Не є платниками податку особи, які здійснюють діяльність з виробництва електричної енергії за умови її продажу на оптовому ринку електричної енергії або з постачання електричної енергії, крім оптових постачальників електричної енергії.

Об’єктом оподаткування акцизним податком є операції з:

  • реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції);
  • оптового постачання електричної енергії.

Базою оподаткування є вартість реалізованої електричної енергії без податку на додану вартість (виходячи зі ставки податку у розмірі 3,2%, а також дати виникнення податкових зобов’язань щодо постачання електроенергії – дата підписання акта прийому-передачі електроенергії).

Не підлягають оподаткуванню операції з реалізації електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками або з відновлюваних джерел енергії (код пільги 14020054).

Класифікація когенераційних установок проводиться Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України (строк дії становить один рік).

Платники акцизного податку (крім імпортерів підакцизних товарів, зазначених у ст. 215 ПКУ) подають контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію з акцизного податку, не пізніше 20 числа кожного місяця наступного звітного періоду.

Форма, порядок заповнення та подання декларації акцизного податку (далі – Декларація) затверджено наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 14.

У Декларації заповнюються лише відповідний розділ і додатки до Декларації, які відповідають виду господарської діяльності платника та виду підакцизних товарів (продукції). Якщо платник є одночасно платником акцизного податку за різними видами господарської діяльності згідно зі ст. 212 ПКУ, він подає одну Декларацію з відповідними розділами та додатками до неї.

Так, для виробників електричної енергії передбачено заповнення розділу Е "Податкові зобов'язання з оптового постачання електричної енергії та з виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії".

Разом із декларацією подається Розрахунок суми акцизного податку з оптового постачання електричної енергії та з виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії (Додаток 7).

За наявності оборотів, які не підлягають оподаткуванню, звільняються від оподаткування, також подається Розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню, звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою (Додаток 4).

Зауважимо, що платники, які здійснюють операції з реалізації електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками або з відновлювальних джерел енергії і мають відповідні ліцензії на здійснення таких операцій, зобов’язані за кожний встановлений ПКУ звітний період подавати податкові декларації з акцизного податку незалежно від того, здійснювали вони господарську діяльність у звітному періоді чи ні.

Отже, виробники електроенергії, які мають ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електроенергії – є платниками акцизного податку, і повинні подавати Декларації починаючи з 01.07.2019. Тобто Декларація за липень 2019 року, подається до контролюючого органу не пізніше 20.08.2019, а нараховане зобов’язання сплачується не пізніше 30.08.2019.

Роз’яснення було надане Офісом ВПП ДФС на офіційному сайті.

До відома! Декларацію акцизного податку (J(F)0209506) зручно подавати у програмі M.E.Doc або через вебсервіс СОТА.