вгору

Актуалізовано розрахунок пруденційних нормативів для небанківських надавачів платіжних послуг

До відома наших читачів! Пруденційні нормативи – кількісні та якісні показники, встановлені НКЦПФР з метою вимірювання та оцінювання ризиків у діяльності професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, запобігання або мінімізації негативного впливу зазначених ризиків на діяльність таких професійних учасників, що є обов’язковими для дотримання професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків. Це визначено п. 49 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006 р. № 3480-IV.

Про затвердження пруденційних нормативів для небанківських надавачів платіжних послуг ми повідомляли тут.

Наразі Нацбанк удосконалив розрахунок пруденційних нормативів для небанківських надавачів платіжних послуг.

Ураховуючи особливості діяльності небанківських надавачів платіжних послуг, передбачено розширення складових грошових коштів, які слід враховувати під час розрахунку нормативу короткострокової ліквідності.   Так, крім грошових коштів, розміщених на розрахункових рахунках, показник грошових коштів включатиме кошти, які: 

  • перебувають у пункті надання фінпослуг;
  • інкасовані з пункту надання фінпослуг установи для подальшого їх зарахування на розрахунковий рахунок;
  • спрямовані з розрахункового рахунку на підкріплення готівковими коштами пункту надання фінпослуг, але ще не доставлені до нього.

Крім того, під час розрахунку нормативу короткострокової ліквідності надавача платіжних послуг враховуватимуться всі його зобов’язання за наданими платіжними послугами за мінусом дебіторської заборгованості за наданими платіжними послугами. З метою запобігання виведення капіталу через інструменти кредитування додатково уточнено структуру основного капіталу небанківських надавачів платіжних послуг та відрахувань для цілей розрахунку регулятивного капіталу. 

Про це йдеться в постанові Правління НБУ від 10.03.2023 р. № 20 "Про внесення змін до Положення про встановлення пруденційних нормативів, що є обов’язковими для дотримання небанківськими надавачами платіжних послуг, та визначення методики їх розрахунку”, яка набрала чинності з 14.03.2023 р.

Про це зазначено на сайті регулятора.