вгору

Амортизація: які активи не амортизуємо?

Нагадаємо, що амортизація - це систематичне розподілення вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Це визначено абз. 2 п. 4 НП(С)БО 7 «Основні засоби». Порядок нарахування амортизації визначено НП(С)БО 7 «Основні засоби» та Методрекомендаціями, затвердженими наказом Мінффіну від 30.09.2003 р. № 561.

Пунктом 138.3 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) визначено порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об’єкта оподаткування. 

Також зазначено, що не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел (пп.138.3.2 ПКУ):

  • вартість гудвілу;
  • витрати на придбання/самостійне виготовлення невиробничих основних засобів, невиробничих нематеріальних активів;
  • витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів, невиробничих нематеріальних активів.

Термін «невиробничі основні засоби», «невиробничі нематеріальні активи» означають відповідно основні засоби, нематеріальні активи, не призначені для використання в господарській діяльності платника податку на прибуток підприємств.

Для цілей розрахунку різниці, на яку збільшується фінансовий результат до оподаткування відповідно до п. 140.2 ПКУ, платник податків зобов’язаний вести окремий облік процентів, що були капіталізовані (підлягали включенню до собівартості необоротного активу) відповідно до НП(С)БО або МСФЗ.

Про це нагадали податківці ДПС у Дніпропетровській області.

Більше корисної інформації читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі