вгору

Чи може неприбуткова організація стати платником - єдинником?

Неприбуткові підприємства, установи та організації - неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств. Це визначення наведено в пп. 14.1.121 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).   

Неприбутковим підприємством для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є підприємство, що одночасно відповідає таким вимогам (пп. 133.4.1 ПКУ): 

  • утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації; 
  • установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 ПКУ; 
  • установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації ОСББ та ЖБК; 
  • внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі - Реєстр). 

Зазначимо, що положення абз. третього і четвертого пп. 133.4.1 ПКУ щодо вимог наявності установчих документів не поширюються на бюджетні установи. 

Зареєстровані установи та організації (новостворені), які подали в установленому порядку документи для внесення до Реєстру під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації та які за результатами розгляду цих документів внесені до Реєстру, для цілей оподаткування вважаються неприбутковими організаціями з дня їх державної реєстрації. 

Главою 1 розділу XIV ПКУ встановлено правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку. 

До третьої групи платників єдиного податку належать юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати (7818900 грн), встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року (пп. 3 п. 291.4 ПКУ). 

Види діяльності, які не дозволяють юридичним особам обрати спрощену систему оподаткування, наведено у п. 291.5 ПКУ. 

Крім того, при переході на спрощену систему оподаткування юридичній особі необхідно враховувати обмеження щодо сукупності часток засновників у статутному капіталі, встановлене пп. 291.5.5 ПКУ. 

Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку (п. 299.1 ПКУ). 

Враховуючи зазначене, юрособа, яка внесена до Реєстру, може обрати третю групу спрощеної системи оподаткування у разі дотримання вимог, встановлених главою 1 розділу XIV ПКУ, за умови виключення її з Реєстру. 

Про це повідомили податківці ДПС у Харківській області.