вгору

Чи надсилається платнику рішення про автоматичне врахування таблиці даних платника податку?

Нагадаємо, що платник податку має право подати до ДПС таблицю даних платника ПДВ (далі – Таблиця). Це передбачено п. 12 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабміну від 11.12.2019 р. № 1165 (далі – Порядок № 1165). 

Таблиця даних платника податку подається з поясненням, в якому зазначається вид діяльності, з посиланням на податкову та іншу звітність платника податку. 

Комісія регіонального рівня приймає рішення про врахування або неврахування Таблиці, яке надсилається платнику податку.  У рішенні про неврахування Таблиці в обов’язковому порядку зазначається причина такого неврахування. 

Згідно з п. 18 Порядку №1165 Таблиця враховується ДПС в автоматичному режимі у разі, коли: 

  • така таблиця подається платниками податку –сільськогосподарськими товаровиробниками, включеними до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, та/або сільськогосподарськими товаровиробниками, які на 31 грудня 2016 року застосовували спеціальний режим оподаткування та мають у власності (право власності/користування) та/або на умовах оренди земельні ділянки, загальна площа яких становить не менш як 200 гектарів включно станом на 1 січня та які відображені в податковій звітності до 20 лютого поточного року (до 20 лютого поточного року враховується наявність таких ділянок за звітний період попереднього року), та у поданій Таблиці зазначаються відомості про постачання (виготовлення) таких груп товарів за кодами згідно з УКТЗЕД, як живі тварини (код згідно з УКТЗЕД 01); риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні (код згідно з УКТЗЕД 03); молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені (код згідно з УКТЗЕД 04); овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби (код згідно з УКТЗЕД 07); їстівні плоди та горіхи; шкірки цитрусових або динь (код згідно з УКТЗЕД 08); зернові культури (код згідно з УКТЗЕД 10); насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або лікарські рослини; солома і фураж (код згідно з УКТЗЕД 12); 
  • зазначена Таблиця подається платниками податку, в яких значення показників D та P, розрахованих у порядку, встановленому п. 3 Порядку, мають такі розміри: D > 0,02, P < Pм х 1,4, та в такій Таблиці зазначені товари/послуги, обсяг постачання яких згідно з податковими накладними/розрахунками коригування, зареєстрованими за останні 12 календарних місяців у Єдиному реєстрі податкових накладних, становить більше 25% загального обсягу операцій з постачання за останні 12 календарних місяців. 

Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами затверджений наказом Мінфіну 06.06.2017 № 557 (далі – Порядок № 557). 

Відповідно до п. 2 Порядку № 557 друга квитанція – електронне повідомлення, що формується у форматі, затвердженому в установленому законодавством порядку, програмним забезпеченням контролюючого органу (адресатом) за результатами електронної ідентифікації, обробки, перевірки обов’язкових реквізитів електронного документа та засвідчує факт і час приймання (неприймання) чи реєстрації такого електронного документа. Тобто при автоматичному врахуванні Таблиці інформація про це буде зазначена в електронному повідомленні та відображена у другій квитанції. 

Отже, у разі неврахування Таблиці платнику податку надсилається рішення, а інформація про автоматичне врахування Таблиці зазначається у другій квитанції. 

Про це повідомили податківці на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 101.18.