вгору

Чи оплачується працівникові навчальна відпустка в періоді простою на підприємстві?

Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів, надається додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів відповідно до вимог ст. 14 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі – Закон «Про відпустки»). Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки відповідно до ст. 15 Закону «Про відпустки».

Підставами для надання такої відпустки є заява працівника та довідка-виклик навчального закладу. Відповідно до ст. 34 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) простій це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. Підприємство, установа зобов’язані надавати працівникові навчальну відпустку саме в той час, який визначив навчальний заклад. Ненадання відпустки у цей час не може бути обґрунтовано виробничою необхідністю.

Запровадження простою не може бути підставою для відмови працівникові в наданні оплачуваної навчальної відпустки. Відповідно до вимог ст. 217 КЗпП, на час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням (статті 211,213, 216 КЗпП), за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.

Про це повідомлено на сайті Управління інспекційної діяльності у Черкаській області Центрального міжрегіонального управління Держпраці.