вгору

Чи потрібно ФОП мати штатний розпис?

Фізична особа – підприємець, яка має найманих працівників, у розумінні норм Кодексу законів про працю України виступає роботодавцем, а тому має вести кадрову документацію.

Зокрема, фізична особа - підприємець має оформляти локальні акти, укладати трудові договори у письмовій формі, вести трудові книжки працівників та може вести книгу реєстрації локальних актів, розробляти правила внутрішнього трудового розпорядку, вести табелі обліку використання робочого часу тощо.

При цьому Мінсоцполітики у листі від 21.05.2019 р. № 34/0/23-19/133 зазначило, що чинним законодавством про працю не передбачено обов'язковість фізичної особи - підприємця мати штатний розпис. Прийняття на посаду, не передбачену штатним розписом, можливе на підставі договору цивільно-правового характеру. При виконанні робіт, наданні послуг на підставі трудового договору повинні бути дотримані вимоги трудового законодавства, а при укладанні цивільно-правового договору на виконання певної роботи або за надання певних послуг слід керуватися цивільним законодавством.

Особа, яка виконує роботу на підставі цивільно-правового договору, на відміну від працівника, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик. Законодавство про працю на такі відносини не поширюється.

Що стосується укладання трудових договорів ФОП з найманими працівниками, то чіткої відповіді щодо необхідності штатного розпису у вищезазначеному листі не надано. Водночас раніше Мінсоцполітики у листі від 21.11.2016 р. № 5907/0/10-16/06 зазначало, що складання штатного розпису є необхідним у роботі з персоналом. На підставі штатного розпису приймаються рішення, зокрема, про прийняття, переведення працівників на іншу роботу, установлення посадового окладу, тарифної ставки (окладу) конкретному працівникові.