вгору

Цифровий контент та цифрові послуги: Закон набрав чинності

02.03.2024 р. набрав чинність Закон України «Про цифровий контент та цифрові послуги» від 10.08.2023 р. № 3321-IX (далі – Закон № 3321). 

Законом № 3321 визначено, зокрема, наступні поняття: 

  • цифрова послуга – послуга, що надає можливість споживачу створювати, обробляти, зберігати та поширювати дані у цифровій формі або отримувати доступ до таких даних, а також здійснювати будь-які інші дії з даними у цифровій формі, що були створені чи завантажені споживачем або іншими користувачами такої послуги. До цифрових послуг належать, зокрема такі, що дають змогу створювати, обробляти, отримувати доступ або зберігати дані в цифровій формі, включаючи хостинг файлів, обробку текстів або гри, які пропонуються в середовищі хмарних обчислень і соціальних мережах; 

  • цифровий контент – дані, які створюються і надаються в цифровій формі. До цифрового контенту належать, зокрема, комп’ютерні програми, застосунки, відеофайли, аудіофайли, музичні файли, цифрові ігри та електронні книги. 

Цей Закон регулює відносини між виконавцем та споживачем щодо надання цифрового контенту та/або цифрової послуги.  

Дія Закону поширюється також на: 

1) відносини, в яких виконавець на підставі договору надає або зобов’язується надати цифровий контент та/або цифрову послугу споживачу, а споживач надає або зобов’язується надати свої персональні дані, крім випадків, якщо їх надання необхідне виключно для одержання цифрового контенту та/або цифрової послуги, без наміру подальшого використання персональних даних для досягнення будь-яких інших цілей; 

2) відносини, в яких цифровий контент та/або цифрові послуги розробляються відповідно до специфікації споживача; 

3) відносини, в яких виконавець на підставі договору надає або зобов’язується надати цифровий контент на матеріальному носії, що використовується виключно для зберігання такого цифрового контенту. 

Відповідно до ч. 4 ст. 1 Закону №3321 його дія не поширюється на регулювання відносин щодо: 

1) надання цифрового контенту та/або цифрових послуг, що входять до складу товарів з цифровими елементами або взаємопов’язані з такими товарами і надаються разом з ними за договором купівлі-продажу, незалежно від того, здійснюється надання цифрового контенту та/або цифрової послуги продавцем таких товарів чи третьою особою. Цифровий контент та/або цифрова послуга вважаються такими, що надаються у складі товару з цифровими елементами або є взаємопов’язаними з таким товаром, якщо інше прямо не зазначено в договорі купівлі-продажу такого товару, а також якщо товар може використовуватися за цільовим призначенням і без відповідного цифрового контенту та/або цифрової послуги, за умови укладення споживачем окремого договору про надання такого цифрового контенту та/або цифрової послуги, який не є частиною договору купівлі-продажу товару з цифровими елементами; 

2) надання послуг, крім цифрових послуг, в яких електронна форма подання інформації використовується виконавцем виключно як засіб передачі результатів надання таких послуг та/або інших даних споживачу; 

3) надання електронних комунікаційних послуг у розумінні Закону України «Про електронні комунікації», крім послуг міжособистісної електронної комунікації без використання нумерації; 

4) надання медичних послуг; 

5) надання фінансових послуг; 

6) надання послуг у сфері азартних ігор за допомогою онлайн-систем та на підставі індивідуального запиту отримувача таких послуг; 

7) передачі виконавцем програмного забезпечення або надання виконавцем доступу до програмного забезпечення на підставі безоплатної публічної ліцензії з відкритим вихідним кодом, якщо персональні дані, надані споживачем, використовуються виконавцем виключно з метою вдосконалення надійності, сумісності та інтероперабельності такого програмного забезпечення; 

8) постачання цифрового контенту необмеженому колу осіб, крім випадків передачі цифрового контенту, який є частиною вистави чи показу певної події, засобами сигнальної трансляції; 

9) надання цифрового контенту суб’єктами владних повноважень, іншими розпорядниками публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

Об’єктивні критерії відповідності цифрового контенту 

Об’єктивні критерії відповідності цифрового контенту та/або цифрової послуги визначені ст. 6 Закону № 3321. Цифровий контент та/або цифрова послуга, крім суб’єктивних вимог щодо відповідності, повинні також відповідати таким критеріям: 

1) придатність для використання відповідно до мети, з якою зазвичай використовуються цифровий контент та/або цифрова послуга такого самого виду, з урахуванням технічних вимог, передбачених нормативно-правовими актами та/або нормативними документами; 

2) надання у кількості та відповідність вимогам щодо якості, включаючи інтероперабельність, функціональність, сумісність, доступність, безперервність надання та безпечність використання, які є звичайними для цифрового контенту та/або цифрової послуги такого самого виду та на отримання яких споживач може обґрунтовано розраховувати за умовами договору або виходячи із змісту будь-якої публічної заяви виконавця або інших осіб, які брали участь у ланцюзі надання цифрового контенту та/або цифрової послуги, розміщеної у будь-якій формі, придатній для сприйняття споживачем, у тому числі в рекламі чи на етикетці матеріального носія цифрового контенту, крім випадків, якщо: 

а) виконавець не знав і за обставин, що склалися, об’єктивно не міг знати про відповідну публічну заяву; або 

б) цифровий контент та/або цифрова послуга надаються у кількості та якості, що відповідають умовам зміненої публічної заяви, якщо такі зміни були внесені у той самий спосіб, у який була розміщена попередня публічна заява; 

в) публічна заява не могла би вплинути на рішення споживача придбати цифровий контент або замовити цифрову послугу; 

3) надання разом з усіма додатками, приналежностями, застосунками та інструкціями, включаючи рекомендації щодо інсталяції згідно з умовами договору, на отримання яких споживач може обґрунтовано розраховувати; 

4) відповідність демоверсії цифрового контенту та/або цифрової послуги, що надавалася виконавцем споживачу для ознайомлення до моменту укладення договору. 

Відповідальність за порушення 

За порушення вимог цього Закону до СГ застосовуються санкції у вигляді штрафу у разі (ст. 20): 

1) порушення передбачених цим Законом прав споживачів, пов’язаних з наданням цифрового контенту та/або цифрової послуги, у 10-кратному розмірі вартості цифрового контенту та/або цифрової послуги виходячи з цін, що діяли на час придбання такого цифрового контенту та/або цифрової послуги, але не менше 5 нмдг (тобто, 85 грн); 

2) порушення передбачених цим Законом прав споживачів, пов’язаних з відповідністю цифрового контенту та/або цифрової послуги, у розмірі 300% вартості наданих цифрового контенту та/або цифрової послуги з порушенням вимог цього Закону щодо відповідності цифрового контенту та/або цифрової послуги, але не менше 25 нмдг (425 грн), а у разі якщо відповідно до закону СГ не веде обов’язковий облік доходів і витрат або якщо цифровий контент та/або цифрова послуга були надані в обмін на персональні дані споживача у розмірі 50 нмдг (850 грн). 

СГ несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованих штрафних санкцій і має право їх оскаржити в адміністративному та/або судовому порядку.  

Суб’єкт господарювання зобов’язаний сплатити суми штрафних санкцій у порядку та строки, визначені Законом України Про захист прав споживачів. 

Цей Закон набрав чинності з 02.03.2024 р., крім окремої норми.