вгору

Єдиний реєстр кваліфікацій замість Класифікатора професій: законопроект від ВРУ

У ВРУ зареєстровано законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення національної системи кваліфікацій відповідно до актуальних потреб ринку праці та інших питань” від 21.08.2023р. № 9630 (далі - законопроект № 9630). 

Законопроект розроблено для впорядкування системи кваліфікації та створення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) шляхом об'єднання Національного класифікатора професій, Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Реєстру кваліфікацій, їх діджиталізації та синхронізації з іншими базами даних. 

Також законопроектом № 9630: 

  • скасовуються зобов’язання роботодавця подавати територіальним центрам зайнятості інформацію про попит на робочу силу (вакансії); 
  • вводиться норма, якою передбачається, що роботодавці мають право подавати інформацію про попит на робочу силу (вакансії) 

Ці зміни вносять до Закону України “Про зайнятість населення”. 

Крім того, законопроектом № 9630 вносяться зміни до Господарського кодексу України, а саме: 

  • постійно діючий колегіальний орган, що здійснює функції у сфері кваліфікацій створює і веде Єдиний реєстр кваліфікацій (Класифікатор професій) 

Постійно діючий колегіальний орган, що здійснює функції у сфері  кваліфікації це - національне агентство кваліфікацій 

  • порядок створення, внесення змін та ведення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) затверджується Кабміном за поданням національного агентства кваліфікацій.  

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.  

В програмі M.E.Doc є можливість заповнити та подати форму № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії) (ідентифікатор форми - С0302504). 

Нагадаємо, зазначену форму подають юридичні особи, ФОП, які в межах трудових відносин використовують працю фізичних осіб до територіальних центрів зайнятості незалежно від місця їх знаходження.  

Термін подання виникає з дня виникнення потреби в підборі працівників.