вгору

До форми штатного розпису внесуть зміни

Мінфін 22.11.2023 р. оприлюднив проект власного наказу «Про внесення змін до форми штатного розпису». 

Проектом наказу пропонується внести зміни до форми штатного розпису, затвердженої наказом Мінфіну від 28.01.2002 року № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», у частині доповнення новою графою 3 «Класифікаційний код посади*», а також приміткою щодо заповнення даної графи.  

У примітці зазначено, що ця графа заповнюється державними органами, які провели класифікацію посад державної служби у встановленому законодавством порядку. 

Як зазначено у Повідомленні про оприлюднення проекту наказу, починаючи з 01 січня 2024 року, буде запроваджено нову модель оплати праці державних службовців на основі класифікації посад державної служби. Це передбачено Держбюджетом на 2024 рік. 

Постановою Каміну від 23.10.2023 року № 1109 «Про підготовку до запровадження умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році» затверджено, зокрема, Каталог типових посад державної служби і критерії віднесення до таких посад (далі – Каталог), розроблений для використання керівниками державної служби в державних органах, працівниками служб управління персоналом, керівниками структурних підрозділів та іншими державними службовцями державних органів під час проведення класифікації посад державної служби. Каталог визначає перелік сімей і рівнів типових посад державної служби, містить їх опис з метою проведення класифікації посад державної служби. 

Класифікаційний код посади визначається шляхом послідовного проставлення через дефіс цифр, якими позначено сім’ю посад, рівень посад, юрисдикцію та тип державного органу. 

В одному структурному підрозділі можуть бути посади державної служби, віднесені до різних сімей і рівнів посад. 

Так, з метою ідентифікації посади працівника державного органу у штатній чисельності установи зазначений класифікаційний код посади державного органу має бути відображено у штатному розписі.