вгору

До уваги платників екологічного податку за розміщення відходів!

Порядок справляння екологічного податку за розміщення відходів регулюється нормами Податкового кодексу України (далі – ПКУ). 

Ставки податку за розміщення відходів встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів (п. 246.2 ПКУ). 

Пресслужба ДПСУ звертає увагу, що Закон України «Про управління відходами» від 20.06.2022 року №2320-IX (далі – Закон №2320), який набрав чинності 09 липня 2023 року, визнав таким, що втратив чинність з дня набрання чинності цим Законом, Закон України «Про відходи» (далі – Закон № 187) та змінив чинний порядок класифікації відходів. 

Оскільки Закон №2320 визнає втрату чинності Закону №187 та не скасовує всі пов’язані з ним підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють питання поводження з відходами, то практичне виконання п. 246.2 ПКУ здійснюється з урахуванням чинних нормативно-правових актів, а саме: 

  • Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (постанова КМУ від 31.08.1998 року №1360); 
  • Порядку ведення реєстру місць видалення відходів (постанова КМУ від 03.08.1998 року №1216); 
  • Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів (постанова КМУ від 01.11.1999 року №2034); 
  • Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів (наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 14.01.1999 №12); 
  • Форми реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання (наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 17.02.1999 №41); 
  • Типової форми первинної облікової документації №1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» та Інструкції щодо її заповнення (наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 07.07.2008 №342); 
  • Рішення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 15.07.2014 р. №33 «Про необхідність усунення Міністерством охорони здоров’я України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»; 
  • Класифікатора відходів ДК 005-96 (затверджений та введений в дію наказом Держстандарту України від 29.02.1996 №89). 

Таким чином, платники екологічного податку обчислюють податкові зобов’язання з екологічного податку та декларують їх у порядку, визначеному ПКУ, до внесення відповідних змін до ПКУ. 

До відома наших користувачів! Форму податкової декларації екологічного податку (ідентифікатор форми – J/F0302005) зручно подавати в програмі M.E.Doc.