вгору

Додаток ТЦ до декларації з податку на прибуток: що змінилось?

Як ми вже повідомляли, для удосконалення контролю за дотриманням умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» наказом Мінфіну від 07.12.2023 р. № 673 (далі – Наказ № 673), зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 27.12.2023 р. № 725 (далі – Наказ № 725), зокрема, внесено зміни до форми додатка ТЦ декларації з податку на прибуток. Наказ № 673, зі змінами, є чинним з 06.02.2024 р. 

Зміни у додатку ТЦ такі: 

  • змінено назву графи 4 «Цифровий код країни реєстрації»;   
  • змінено назву об’єднаних граф 5–6 «Контракт (договір)/Доповнення (зміни) до контракту (договору)»;  
  • у полі «При продажу товарів (робіт, послуг)»:  
  • змінено назву графи 16 «мінімальне значення діапазону цін/мінімальне значення діапазону рентабельності для резидента/максимальне значення діапазону рентабельності для нерезидента»;  
  • доповнено графами 17.1 «ціна / показник, що коригується», 17.2 «кількість/обсяг, що коригується», 17.3 «одиниці виміру»;   
  • у полі «При придбанні товарів (робіт, послуг)»:  

- змінено назву графи 18 «максимальне значення діапазону цін/мінімальне значення діапазону рентабельності для резидента/максимальне значення діапазону рентабельності для нерезидента»;  

- доповнено графами 19.1 «ціна/показник, що коригується»,  

- 19.2 «кількість/обсяг, що коригується», 19.3 «одиниці виміру»;  

  • у полі «Коригування щодо товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів, операції з якими відображаються у додатку ЦП до рядка 4.1.3 додатка РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» виключено слово «Коригування»;  
  • доповнено та змінено номери приміток 1–10 та графи, до яких вони застосовуються. 

Положеннями п. 46.6 ПКУ передбачено, якщо в результаті зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їхнє оприлюднення, є чинними формами декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.  

Відповідно до п. 50.1 ПКУ у разі подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній податковий (звітний) рік з метою здійснення самостійного коригування відповідно до ст. 39 ПКУ або при визначенні бази оподаткування відповідно до пп. 141.9-1.3 ПКУ у разі здійснення КО, якщо їх умови не відповідають принципу «витягнутої руки», у строк не пізніше 01 жовтня року, наступного за звітним, штраф у розмірі 3% від суми недоплати не застосовується.  

Отже, податківці повідомили, що платники податку на прибуток у разі здійснення самостійного коригування ціни КО і сум податкових зобов’язань платника податку, проведеного відповідно до пп. 39.5.4 ПКУ, матимуть змогу подати Додаток ТЦ до декларації з податку на прибуток за оновленою формою (у т. ч. у зв’язку з уточненням показників за податковий (звітний) 2023 рік), починаючи з 01.07.2024 р.