вгору

Договір ЦПХ і трудовий договір: в чому відмінності?

Фізична особа може виконувати роботи як на підставі трудового договору, так і цивільно-правового договору. У чому різниця між цими договорами?

Основна відмінність полягає в тому, що ці договори регулюються різними законодавчими актами. Трудовий договір регулюється Кодексом законів про працю (далі – КЗпП), а цивільно-правовий договір (ЦПД) – Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ).

Статтею 21 КЗпП визначено, що трудовий договір – угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

ЦПД є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків (ч.1 ст.626 ЦКУ).

Крім того, ЦПД (договір підряду, доручення) – це угода між фізособою і підприємством або підприємцем, предметом якої є виконання фізособою певної роботи, спрямованої на досягнення конкретного результату.

За ЦПД одна сторона зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони, а друга сторона зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Тобто, за договорами ЦПД оплачується не процес праці, а його кінцевий результат, який визначається після закінчення роботи і оформляється актом приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких і здійснюється виплата винагороди.

Отже, виконуючи роботи, надаючи послуги відповідно до трудового договору, необхідно дотримуватись вимог трудового законодавства, а при виконанні ЦПД для виконання певної роботи або надання послуг слід керуватися цивільним законодавством.

Якщо роботодавець укладає договір, який передбачає оплату процесу праці, тобто містить ознаки трудового договору, то такий платник враховує працівників, яких залучає за таким договором, до загальної кількості осіб, що перебувають з ним в трудових відносинах.

Якщо укладений договір відповідає нормам договору підряду, то роботодавець не враховує працівників, яких залучає за таким договором, до загальної кількості осіб, що перебувають з ним в трудових відносинах.

Про це нагадали податківці ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Зазначимо, що при виплаті винагороди за виконані роботи по договору ЦПД слід утримати ПДФО у розмірі 18%, військовий збір – 1,5% та сплатити ЄСВ у розмірі 22%.

Додатково читайте матеріали про оформлення трудового договору з практикантами, про проект змін норм трудового законодавства щодо роботи у нічний час та про роботу за сумісництвом та суміщення професій у Блозі бухгалтера.