вгору

Документація з трансфертного ціноутворення: чи буде штраф за неподання?

У зв’язку з непоодинокими фактами порушення термінів подання документацій з трансфертного ціноутворення, Центральне міжрегіональне управління ДПС нагадує, що платники податків, що здійснюють контрольовані операції, повинні складати та зберігати документацію з трансфертного ціноутворення за кожний звітний період (пп. 39.4.3 Податкового кодексу України; далі – ПКУ). 

Документація з ТЦ – це сукупність документів або єдиний документ, складений у довільній формі, що повинен містити інформацію, зазначену в пп. «а» - пп. «к» пп. 39.4.6 ПКУ. 

На запит ДПС України платники податків протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту подають документацію з ТЦ щодо контрольованих операцій, зазначених у запиті. 

Документація з ТЦ подається платником податків до контролюючого органу, зазначеного у запиті. 

ДПС України має право надіслати платнику податків запит з вимогою додатково подати протягом 30 календарних днів з дати його отримання інформацію та/або обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" у разі встановлення, що подана платником податків документація з ТЦ не містить інформації в обсязі, зазначеному в пп. 39.4.6 ПКУ, та/або не містить належного обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки"; 

Зазначена додаткова інформація є невід'ємною частиною документації з ТЦ. 

В ст. 120 ПКУ передбачено накладення штрафу (штрафів) за порушення порядку подання  документації з ТЦ у розмірі: 

- 2 розмірів прожиткових мінімумів для працездатної особи, встановлений законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – ПМ) за кожний календарний день несвоєчасного подання документації з ТЦ, визначеної пп. 39.4.6 і пп. 39.4.9 ПКУ, але не більше 200 розмірів ПМ; 

- З% суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація з ТЦ, визначена пп. 39.4.6 та пп. 39.4.9 ПКУ, але не більше 200 розмірів ПМ. 

Сплата таких фінансових санкцій (штрафів) не звільняє платника податків від обов'язку подання документації з ТЦ. 

Неподання платником податків документації з ТЦ після спливу 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати штрафу (штрафів), передбаченого цим пунктом, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 5 розмірів ПМ за кожен календарний день неподання документації з ТЦ, але не більше 300 розмірів ПМ. 

Нагадаємо, що з 01.01.2023 року прожитковий мінімум для працездатних осіб на місяць2684 грн.