вгору

Доплата медикам в розмірі трьох окладів: як обліковувати?

Перелік посад медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів з запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та лікуванням пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, яким здійснюється доплата в розмірі трьох окладів (тарифних ставок) за березень 2020 року, затверджений наказом МОЗ від 02.04.2020 р. № 768 (далі – Наказ № 768).

 Персональний перелік працівників, яким встановлюється доплата, затверджується керівником відповідного закладу охорони здоров’я (п. 2 Наказу № 768).

Нагадуємо, що структура заробітної плати визначена ст. 2 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР. Зарплата складається із основної та додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата – винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати – це виплати винагород за підсумками роботи за рік, премії за спецсистемами і положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

Отже, доплата окремим медпрацівникам за березень 2020 р., встановлена Наказом № 768, є додатковою заробітною платою.

Відповідно до ст. 94 Кодексу законів про працю України заробітна плата – винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

 Таким чином, відповідна доплата в розмірі 3-х окладів (тарифних ставок) повинна проводитися за весь робочий час, відпрацьований працівником за професією (посадою), яка зазначена у Переліку до Наказу № 768 та у персональному переліку працівників, яким встановлена доплата.

Терорганам Держпраці доручено провести роз’яснювальну роботу у всіх державних та комунальних медзакладах України та особисто звернути увагу керівників цих закладів на необхідність виконання норм чинного законодавства.

Якщо медпрацівники вважають, що їх трудові права порушуються, вони можуть звернутися будь-яким зручним способом до Держпраці або її терорганів для забезпечення проведення інспекційних відвідувань та вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень і притягнення до відповідальності винних посадових осіб.

Про це повідомило Держпраці.

Більше корисної інформації читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.